Pääsihteerin viesti kansainvälisenä päivänä köyhyyden poistamiseksi

Tämä vuonna kansainvälisen päivän köyhyyden poistamiseksi teemana on Köyhyydessä elävien ihmisoikeudet ja omanarvontunto. Teema muistuttaa ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta, joka julistettiin 60 vuotta sitten. Julistus vakuuttaa, että “jokaisella on oikeus elintasoon, joka riittää turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin”.

60 vuotta myöhemmin sadoilta miljoonilta ihmisiltä puuttuu yhä perusihmisoikeudet, kuten ruoka, asuminen, koulutus ja kunnolliset työskentelyolot. Köyhyydessä elävät kohtaavat usein sosiaalista syrjäytymistä sekä rasismia ja heiltä puuttuu mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan.

Poistaaksemme köyhyyttä meidän täytyy muistaa kunnioittaa ihmisoikeuksia ja ihmisten omanarvontuntoa. Tapojen, joilla köyhyyttä poistetaan, täytyy ylittää materiaaliset tarpeet ja ottaa huomioon rasismi ja epätasa-arvo. Se tarkoittaa, että kaikilla köyhillä on pääsy resursseihin, joita he tarvitsevat – maahan, pääomaan, tietoon ja taitoihin –, jotta he paeta köyhyydestä. Se tarkoittaa myös sitä, että köyhille täytyy antaa mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja muihin toimintoihin, jotka vaikuttavat suoraan heidän elämäänsä.

Talouden epävarmuus tekee tehtävästämme haastavan, mutta sitäkin tärkeämmän. Nousevat ruoan ja polttoaineen hinnat sekä maailmanlaajuinen talouskriisi uhkaavat vähentää jo saavutettuja onnistumisia. Arvioidaan, että 100 miljoonaa ihmistä on vaarassa pudota köyhyyteen.

Viime syyskuussa korkean tason kokouksessa eri maiden päämiehet vahvistivat uudelleen sitoumuksensa vuosituhattavoitteisiin. Monet maat lupasivat lisäresursseja ruoansaannin turvaamiseen, sairauksien poistamiseen, vedensaannin ja sanitaation parantamiseen sekä talouskriisin taltuttamiseen. Nämä sitoumukset eivät ole hyväntekeväisyyttä, vaan velvollisuus saavuttaa ihmisoikeudet kaikille. Jos epäonnistumme vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa, luomme olosuhteet suurempaan inhimilliseen epätoivoon ja globaaliin turvattomuuteen.

Köyhyys ei poistu ilman, että kunnioitamme ihmisoikeuksia. Tänä kansainvälisenä päivänä köyhyyden poistamiseksi luvatkaamme yhtäläiset oikeudet kaikille ja taistelkaamme maailman puolesta, jossa köyhyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta ei ole.