PÄÄSIHTEERIN VIESTI KANSAINVÄLISENÄ PÄIVÄNÄ KUIVUUDEN JA AAVIKOITUMISEN EHKÄISEMISEKSI

Aavikoituminen on huolestuttavimpia merkkejä ympäristön pilaantumisesta. Se uhkaa yli miljardin ihmisen terveyttä ja toimeentuloa. Joka vuosi kuivuus ja aavikoituminen aiheuttavat maataloustuotannolle noin 42 miljardin dollarin menetykset. Koska kuivuus ja aavikoituminen on poikkeuksellisen laaja ja kiireellinen haaste, Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous on julistanut vuoden 2006 kansainväliseksi aavikoiden ja aavikoitumisen vuodeksi.

Tänä vuonna kansainvälisen päivän kuivuuden ja aavikoitumisen ehkäisemiseksi teemana on naiset ja aavikoituminen. Useilla kuivilla maatalousalueilla, kuten suuressa osassa Afrikkaa, naiset ovat perinteisesti huolehtineet maasta. Kehitysmaissa noin 70 prosenttia maatalouden työvoimasta on naisia, ja he tuottavat 60 – 80 prosenttia ruuasta. Naiset tuottavat, valmistavat ja markkinoivat ruokaa perheilleen ja yhteisöilleen. He myös työskentelevät suoraan luonnonvarojen parissa. Ja juuri naiset, jotka ovat nähneet ympäristön pilaantuvan ja ympäristöongelmien lisääntyvän, ovat hankkineet aiheesta arvokasta tietoa.

Tästä huolimatta kuivilla alueilla elävät naiset kuuluvat yleensä kaikkein köyhimpään väestönosaan, jolla ei ole keinoja saada aikaan todellista muutosta. Yhdistyneiden kansakuntien kuivuutta ja aavikoitumista koskeva yleissopimus korostaa naisten roolia sopimuksen täytäntöönpanossa. Koska maanomistus ja maata sekä karjaa koskevien päätösten tekeminen on pääasiassa miesten vastuulla, naiset eivät pääse vaikuttamaan riittävästi maan suojelun tai kehitysprojekteiden eri osa-alueisiin.

Edistystä on kuitenkin tapahtunut. Useissa maissa naiset saavat vähitellen oikeuksia omistaa maata ja osallistua päätöksentekoon. Jäsenvaltiot ovat huomanneet, että taloudellisten varojen puute heikentää naisten ja miesten mahdollisuuksia taistella aavikoitumista vastaan. Naisille täytyy tarjota uusia keinoja muuttaa elämäänsä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Kansainvälisenä päivänä kuivuuden ja aavikoitumisen ehkäisemiseksi meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta naiset saavat uusia mahdollisuuksia ja jotta he voivat toimia täysivaltaisina jäseninä maailmanlaajuisissa pyrkimyksissä vaikuttaa tähän tärkeään ongelmaan.