PÄÄSIHTEERIN VIESTI KANSAINVÄLISENÄ PÄIVÄNÄ OTSONIKERROKSEN SUOJAAMISEKSI

Tämä YK:n toiminnan kannalta historiallinen vuosi on otollinen ajankohta tarkastella yhtä kansainvälisen yhteistyön menestystarinaa. Kaksikymmentä vuotta sitten valtiot allekirjoittivat otsonikerroksen suojelua koskevan Wienin yleissopimuksen, jonka myötä alkoi maailmanlaajuinen yhteistyö. Yleissopimuksen hyväksymisestä lähtien on edistytty huomattavasti niin ihmisten kuin ympäristön hyvinvointia uhkaavien ongelmien ratkomisessa. Wienin yleissopimus ja Montrealin pöytäkirja osoittavat YK:n merkityksen multilateraalin toiminnan mobilisoinnissa ja koordinoimisessa maailmanlaajuisten ongelmien käsittelemiseksi. Vain yhteistyön kautta voidaan vastata maailmaa uhkaaviin haasteisiin.

Montrealin pöytäkirjan tehokkuus perustuu 15 vuotta sitten perustettuun Monenkeskiseen otsonirahastoon. Sen toiminta pohjautuu yhteiseen vastuuseen, joka vaihtelee maakohtaisesti. Rahasto on tukenut toimintaa yli 1,5 miljardilla dollarilla ja auttanut yli 130 kehitysmaata täyttämään Montrealin pöytäkirjan velvoitteet vähentää otsonikerrosta vahingoittavien aineiden tuotantoa ja kulutusta. Rahasto on osoitus siitä, että riittävien resurssien turvin kaikki maat voivat olla tärkeässä roolissa maailmanlaajuisten ympäristöongelmien ratkaisemisessa.

Onnittelen kaikkia 189:tä Montrealin pöytäkirjan hyväksynyttä valtiota heidän sitoutumisestaan kestävään ympäristönsuojeluun. Tähän päivään mennessä nämä valtiot ovat vähentäneet otsonikerrosta tuhoavien kemikaalien tuotantoa yli 1,5 miljoonalla tonnilla. Se ei kuitenkaan tarkoita, että työ on saatu päätökseen tai että otsonikerrokselle aiheutuneet vahingot on korjattu. Kehitysmaat ovat vasta puolimatkassa velvoitteidensa täyttämisessä, kun taas teollisuusmaissa monet kemikaalit pitää poistaa vaiheittain käytöstä.

Koska otsonikerrosta vahingoittavia yhdisteitä on käytetty jo kauan, otsonikerros on ohentunut monissa osissa maailmaa. On tärkeää, että olemme tietoisia tästä vaarasta, jotta ihosyövän, kaihin ja muiden terveyshaittojen yleistyminen voitaisiin estää. Siitä syystä tämän vuoden kansainvälisen päivän teema on ”Toimi otsoniystävällisesti – Varo auringon haittavaikutuksia”. Jos kaikki maailman kansalaiset noudattaisivat tätä ohjetta, voisimme suojella heidän terveyttään ja nopeuttaa otsonikerroksen korjautumista.