PÄÄSIHTEERIN VIESTI KANSAINVÄLISENÄ PÄIVÄNÄ ROTUSYRJINNÄN POISTAMISEKSI

45 vuotta sitten 69 mielenosoittajaa ammuttiin kuoliaaksi Sharpevillen verilöylyssä heidän osoittaessaan rauhanomaisesti mieltään apartheidia vastaan. Joka vuosi Yhdistyneet kansakunnat muistaa tätä vuosipäivää kohdistamalla erityishuomiota jatkuvaan taisteluun kaikkia rotusyrjinnän muotoja vastaan.

Huolimatta vuosikymmenien ponnistuksista rasismin hävittämiseksi rasismivirus jatkaa yhä ihmissuhteiden saastuttamista kaikkialla maapallollamme. Nykyään tämän taudin vanhat rasitteet, kuten institutionalisoitunut syrjintä, epäsuora haitta sekä rasistinen väkivalta, viha, häirintä ja vainoaminen yhdistyvät uusiin syrjinnän muotoihin, jotka uhmaavat aikaansaamaamme edistystä. Internetiä käytetään rasisimin levittämiseen, ihmiskaupan uhrien määrä nousee koko ajan, muukalaisvihamieliset argumentit poliittisissa keskusteluissa lisääntyvät ja viattomia ihmisiä ”rotuprofiloidaan” vääristyneiden turvallisuuskäsitysten nimissä. Jopa antisemitismi on jälleen nostamassa rumaa päätään nyt 60 vuotta tuhoamisleirien vapautuksen jälkeen, vaikka silloin koko maailma näki millaiseen raakuuteen rasismi johtaa jos siihen ei puututa.

Kukaan ei voi olla puolueeton taistelussa tällaista suvaitsemattomuutta vastaan. Emmekä me saa luopua taistelusta rasismia vastaan tai liioin toivosta, että lopulta saavutamme voiton tässä taistelussa. Vuonna 2001 Rasismin vastainen maailmankonferenssi hyväksyi Durbanin julistuksen ja toimintaohjelman pohjaksi valtioiden yhteiselle taistelulle rasismin, rotusyrjinnnän, muukalaisvihamielisyyden ja siihen liittyvän suvaitsemattomuuden hävittämiseksi. Kasvatus, tietoisuuden lisääminen, tehokkaat kansalliset lait sekä puolueeton media pystyvät auttamaan suvaitsevaisuuden ja rauhan kulttuurin vaalimisessa. Ihmisoikeuksien puolustajien, hallitusten, tuomioistuinten, parlamenttien, ei-valtiollisten organisaatioiden sekä jokaisen yksittäisen ihmisen yhteistyöllä meidän täytyy onnistua.

Yhdistyneet kansakunnat jatkaa työtänsä. Ihmisoikeusvaltuutetun, nykyajan rasismimuotojen erityisselvittäjän, rotusyrjinnän poistamista käsittelevän komitean, ihmisoikeustoimikunnan, UNESCO:n sekä jokaisen YK:n työntekijän työpanoksen avulla meidän täytyy yritttää tehdä peruskirjan unelmasta – eli ihmisoikeuksien kunnioituksesta rotuun, sukupuoleen, kieleen ja uskontoon katsomatta – totta. Tänään tarjoankin jäsenvaltioille tärkeitä ehdotuksia tämän ihmisoikeuskoneiston vahvistamiseksi, jotta se voisi taistella rasismin kaltaista pahuuttta vastaan tehokkaammin.

Tänä vuonna YK:n ihmisoikeusasiain valtuutetun toimisto Genevessä kutsuu koolle paneelin keskustelemaan tehokkaista tavoista viharikosten voittamiseksi. Pariisissa UNESCO järjestää nuorille workshopeja ja kulttuuritapahtumia kansainvälisen kaupungit rasismia vastaan liiton raameissa. Ja New Yorkissa useat paneelit tarkastelevat globaalien rasismin ja rotusyrjinnän vastaisten ponnistelujen edistystä.

Muistaessamme Sharpevillen uhreja sekä rasismia vastaan taistelleiden ihmisten tappioita ja voittoja ottakaamme tunnukseksemme ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ”vahvistaa uskonsa ihmisten perusoikeuksiin, ihmisyksilön arvoon ja merkitykseen sekä miesten ja naisten yhtäläisiin oikeuksiin”.