Pääsihteerin viesti kansainvälisenä päivänä rotusyrjinnän poistamiseksi

21.3.2009

Tänä päivänä vuonna 1960 poliisit avasivat tulen ja tappoivat 69 mielenosoittajaa, jotka osallistuivat rauhanomaiseen apartheidin vastaiseen mielenosoitukseen Sharpevillessa, Etelä-Afrikassa. Lisäksi monia, mukaan lukien naisia ja lapsia, loukkaantui. Inhon tunne levisi ympäri maailmaa. Julistamalla 21. maaliskuuta kansainväliseksi päiväksi rotusyrjinnän poistamiseksi, Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous halusi kunnioittaa verilöylyssä kuolleiden muistoa ja tuomita rasismin.

Näiden tapahtumien jälkeen apartheid järjestelmä on kaatunut Etelä-Afrikassa. Rasistiset lait ja käytännöt on lakkautettu monissa maissa ja olemme luoneet kansainväliset puitteet rasismin vastaiselle taistelulle, jonka toimintaa ohjaa kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus. Vaikka melkein kaikki maailman maat ovat ratifioineet sopimuksen, silti kaikkialla maailmassa liian monet ihmiset, yhteisöt ja yhteiskunnat kärsivät rasismin aiheuttamasta vääryydestä ja leimasta.

Hallituksien ja kansalaisyhteiskunnan edustajat tapaavat ensi kuussa Genevessä arvioimaan vuonna 2001 Durbanissa, Etelä-Afrikassa, järjestetyn rasismin, syrjinnän, muukalaisvihan ja suvaitsemattomuuden vastaisen maailmankonferenssin (World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance) tavoitteiden edistymistä. Konferenssin jälkeisinä vuosina vihamielisyyden ja fanaattisuuden kasvusta kertovat raportit ovat lisääntyneet hälytyttävästi, mikä liittyy osittain terrorismiin ja muuttoliikkeen kasvuun. Geneven Durban Review -jatkokonferenssi on hyvin ajoitettu tilaisuus eri maille jakaa kokemuksia, tunnistaa parhaat toimintamallit sekä vahvistaa sitoumuksensa rasismin vastaiseen taisteluun. Rasismia on kaikissa maissa ja kannustan kaikkia maita työskentelemään yhdessä sitä vastaan.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ensimmäinen artikla vakuuttaa, että ”kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan”. Kansainvälinen päivä rotusyrjinnän poistamiseksi muistuttaa yhteisestä velvollisuudestamme edesauttaa ja suojella tätä ihannetta. Meidän täytyy yhdessä vahvistaa pyrkimyksiä lopettaa rotusyrjintä ja muukalaisviha, missä ikinä sitä esiintyykin.