PÄÄSIHTEERIN VIESTI KANSAINVÄLISENÄ PÄIVÄNÄ ROTUSYRJINNÄN POISTAMISEKSI

Kahdeskymmenesensimmäinen päivä maaliskuuta vuonna 1960 Etelä-Afrikassa Sharpevillen kylässä poliisit avasivat tulen ja tappoivat 69 ihmistä, jotka osoittivat rauhanomaisesti mieltään rotuerottelulakeja vastaan. Mielenosoittajia kuoli tusinoittain ja haavoittui vielä enemmän. Tänään, kun vietämme vietämme Sharpevillen muistopäivää ja kansainvälistä päivää rotusyrjinnän poistamiseksi, emme tee sitä vain muistaaksemme verilöylyssä henkensä menettäneitä, vaan myös vetääksemme huomion kaikkeen siihen maailmanlaajuiseen kärsimykseen, mitä rotusyrjintä aiheuttaa ympäri maailmaa.

Tämän vuoden kansainvälisen rotusyrjinnän vastaisen päivän teema on ”taistelu arkisyrjintää vastaa”. Teema haastaa meidät aloittamaan taistelun yhteiskunnan arkipäivän syrjiviä käytäntöjä vastaan. Tiedämme kaikki, että monet ihmiskunnan suurimmista hirmuteoista juontavat juurensa rotukysymyksistä, mutta ruutininomaisen, arkipäiväisen rasismin aiheuttama kollektiivinen rasitus jää monta kertaa huomaamatta. Itse asiassa ihmiskunnan pahimmat rikokset on rakennettu usein arkisen, jokapäiväisen kiihkoilun perusteille.

Nimittelystä koulunpihalla aina työpaikan palkkaamis- tai erottamispäätöksiin, eri etnisiin ryhmiin kuuluvien ihmisten syrjiminen on yleistä, mutta siihen ei useinkaan reagoida. Valikoivista tiedotusvälineistä tai poliisista aina julkisten palveluiden epätasa-arvoiseen toimittamiseen, jokapäiväinen arkirasismi pysyy yhteiskunnassamme. Tätä ei käy kieltäminen, mutta on kohtuutonta, että emme edes yritä muuttaa tilannetta.

Me emme saa suvaita yhteiskuntaamme kalvavaa arkisyrjintää. Emme myöskään saa alistua ajatukselle, että syrjintä on valitettavaa, mutta osa ihmisluontoa. Kukaan meistä ei syntynyt vihaamaan. Suvaitsemattomaksi opitaan, ja täten siitä voi myös oppia pois. Lakiin kirjoitetut takuut ovat tärkeä osa tätä taistelua, mutta taistelun etulinjassa on koulutus. Koulutus voi kasvattaa tietoisuutta ja suvaitsevaisuutta. Näiden oppien pitäisi alkaa kotoa – mistä monet rasistiset asenteet alunperinkin juontavat – jatkua koulussa ja tulla olennaiseksi osaksi julkista keskustelua. Tässä kamppailussa suvaitsemattomuutta vastaan kansalaisten täytyy samanaikaisesti olla sekä opettajia että oppilaita

Yhdistyneillä kansakunnilla on tärkeä rooli tässä kamppailussa organisaation tietoisuudennostamiskampanjoiden, kansainväliseen lainsäädäntöön osallistumisen ja oikeuksien valvonnan kautta. Mutta kaikkien meidän on syytä liittyä taisteluun. Viettäessämme kansainvälistä päivää rotusyrjinnän poistamiseksi, vakuuttukaamme siitä, että voitamme kamppailun syrjintää vastaan vain jos tavalliset kansalaiset puhuvat ”tavallista” suvaitsemattomuutta vastaan. On juuri heidän harteillaan kieltäytyä hyväksymästä syrjiviä tekoja jokapäiväisessä elämässä – ja kieltäytyä myös ajattelemasta, että syrjinnässä olisi jotain jokapäiväistä. Juuri he hyötyvät eniten siitä, että yhteiskuntamme on rakennettu jokaisen ihmisen kunnioitukselle ja kaikkia ihmisiä koskeville oikeuksille.