Pääsihteerin viesti kansainvälisenä päivänä solidaarisuuden osoittamiseksi Palestiinan kansalle

Palestiinalaisilta on riistetty jo yli 60 vuoden ajan heidän itsemääräämisoikeutensa sekä oikeus itsenäiseen valtioon. Israelilaiset elävät jatkuvassa turvattomuuden tilassa. Ongelma voidaan ratkaista ainoastaan rauhansopimuksella, joka avulla miehitys päättyy, konflikti saa loppunsa ja Palestiinan valtio voidaan luoda elämään rauhallisesti Israelin valtion vieressä.

Israelin ja Palestiinan johtajat aloittivat vuosi sitten uudelleen kahdenväliset neuvottelut Annapoliksessa. He ovat sopineet yrittävänsä saavuttaa rauhansopimuksen vuoden 2008 loppuun mennessä. Olen pahoillani siitä, että tätä tavoitetta tuskin saavutetaan. Kuitenkin neuvotteluissa on luotu luottamusta, jota ei ollut olemassa kaksi vuotta sitten, emmekä saa vähätellä tätä saavutusta. Kunnioitan presidentti Abbasin ja ulkoministeri Livnin Sharm el-Sheikhissä tekemää sopimusta jatkaa neuvotteluja seuraavana vuonna ja odotan lopullista ratkaisua. Tämän prosessin täytyy ratkaista Jerusalemin asema sekä ongelmat siirtokuntien, rajojen, pakolaisten, turvallisuuden ja veden suhteen.

Suurin huoleni lähitulevaisuuden suhteen on tilanne kentällä. Pyydän Israelia lopettamaan siirtokuntatoiminnan ja etuvartiot, avaamaan palestiinalaiset instituutiot Itä-Jerusalemissa sekä lopettamaan yksipuoliset toimet, kuten karkotukset Jerusalemissa, mitkä muuttavat status quota. Olen perillä Israelin turvallisuushuolista. Parantuneen turvallisuusyhteistyön tulee johtaa Länsirannan avaamiseen, jotta tasapaino lisääntyy ja Palestiinan talous kasvaa.     

Tilanne Gazan kaistalla on myös suuri huolenaihe. Aluetta tulisi välittömästi avata, sillä sen sulkeminen johtaa huolestuttavaan perustarvikkeiden tarjonnan vähentymiseen ja heikentää ihmisarvoa. Tuomitsen myös kaiken ammuskelun. Jotta tilanne voi kehittyä, kaikkien osapuolten tulee kunnioittaa Egyptin neuvottelemaa rauhaa. Israelin tulee mahdollistaa tarpeellisten tavaroiden tarjonta väestölle, varmistaa humanitaarisen työn tekijöiden pääsy alueelle ja helpottaa YK:n projekteja alueella. Pyydän myös Hamasia ja erityisesti kaikkia palestiinalaisryhmiä työskentelemään Gazan kaistaleen ja Länsirannan yhdistämisen puolesta.

Olemme nähneet monia vaikeuksia viime vuonna, mutta se kaikki on ollut tarpeellista rauhan saavuttamiseksi. Vuoden 2009 on oltava vuosi, jolloin kaikki nämä valmistelut vihdoin kantavat hedelmää. Työskennelkäämme rakentavasti, väsymättömästi ja johdonmukaisesti kestävän ja kattavan ratkaisun puolesta, joka rauhoittaa Palestiinan tilanteen.