PÄÄSIHTEERIN VIESTI KANSAINVÄLISENÄ PÄIVÄNÄ SOLIDAARISUUDEN OSOITTAMISEKSI PALESTIINAN KANSALLE

Kysymys Palestiinasta pysyy avoinna. Palestiinalaisilla on vielä edessään oman valtionsa perustusten muuraaminen. Israelilaiset eivät myöskään voi vielä tuntea oloaan turvalliseksi omassa valtiossaan.

Israelin vetäytyminen Gazan alueelta, ja palestiinalaisten pysyminen rauhallisina tänä ajanjaksona on antanut toivoa poliittisen prosessin uudistumisesta. Sitä seuraava väkivaltainen kuohahdus kuitenkin heikensi vakavasti osapuolien haparoivaa yhteistyötä ja toi takasin turhautuneisuutta ja pettymyksen tunteita.

Kaksi viikkoa sitten tehty päätös avata Rafahin rajanylityspaikka liikkumisen helpottamiseksi ja esteiden vähentämiseksi Gazan ja Länsirannan välillä on luonut uuden mahdollisuuden tehdä tehokasta yhteistyötä. Päätös tuo mukanaan myös konkreettisia etuja tavallisten ihmisten – erityisesti palestiinalaisten, jotka ovat kärsineet talouden heikentymisestä ja vakavista humanitaarisista ongelmista viime vuosien tapahtumien johdosta – elämään. Kehotan voimakkaasti Palestiinan ja Israelin johtoa työskentelemään yhdessä toistensa, Lähi-idän kvartetin sekä kvartetin erityislähettilään, James Wolfensohnin kanssa, jotta päätös pantaisiin täytäntöön kokonaisuudessaan ja ajallaan. Osapuolten toiminta täydentää kansainvälisten rahoittajien jatkuvaa avunantoa, jolla lievitetään inhimillistä kärsimystä ja tuetaan Palestiinan taloutta.

Sekä palestiinalaiset että israelilaiset käyvät pian vaaliuurnille äänestyksessä, jolla on tärkeä vaikutus tulevaisuuden rauhanprosessille. Vaalikauden ei saisi antaa estää osapuolia rakentamasta keskinäistä luottamusta tai saattamasta loppuun Sharm el-Sheikh:in sopimuksen täytäntöönpanoa. Jos vetäytyminen toimii pontimena myös muiden kysymysten edistymisessä, on äärimmäisen tärkeää, että osapuolet vauhdittavat toimintaansa siten, että ne täyttävät Lähi-idän rauhansuunnitelmassa asetetut velvoitteet, jotka ne ovat itse hyväksyneet, ja jotka turvallisuusneuvosto on allekirjoittanut. Palestiinalaiset on vakuutettava siitä, tulevan Palestiinan valtion elinkelpoisuutta ei syövytä siirtokuntien levittäytyminen tai muurien pystyttäminen. Israelilaiset on taas vakuutettava siitä, ettei heidän turvallisuuttaan uhkaa kenenkään löyhä asenne terrorismia kohtaan.

Toistankin aiemman vetoomukseni Lähi-idän kvartetille sekä vastaavasti molemmille osapuolille täyttää Lähi-idän rauhansuunnitelmassa asetetut velvoitteet, jotka koskevat turvallisuutta, Palestiinan rakenteiden perustamista, humanitaarista apua, kansalaisyhteiskuntaa ja siirtokuntia. Lähi-idän rauhansuunnitelman noudattaminen on ainoa tapa tavoittaa yhteinen tavoite: täysivaltainen ja demokraattinen Palestiina, joka elää Israelin rajanaapurina rauhan ja turvallisuuden hengessä. Minä puolestani olen sitoutunut löytämään kattavan, oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun Palestiina-kysymykseen, perustuen turvallisuusneuvoston resoluutioihin 242, 338, 1397 ja 1515 sekä maata rauhan vastineeksi -periaatteeseen. Tehkäämme siis kaikki yhdessä töitä, jotta Palestiinan kansa voisi toteuttaa luovuttamattomia oikeuksiaan ja elää rauhassa ja hyvinvoinnissa täysivaltaisessa, demokraattisessa ja itsenäisessä Palestiinassa.