PÄÄSIHTEERIN VIESTI KANSAINVÄLISENÄ PÄIVÄNÄ SOTIEN JA ASEELLISTEN KONFLIKTIEN AIHEUTTAMIEN YMPÄRISTÖTUHOJEN ESTÄMISEKSI

Sodan aiheuttamien kuolemien ja taloudellisten kustannusten lisäksi myös ympäristön kärsimät seuraukset ovat vakavat. Joskus luonnonvaroja tuhotaan tahallisesti osana sotataktiikkaa. Useimmiten kuitenkin ympäristö on vain yksi uhri ristitulessa. Köyhät kärsivät kohtuuttomasti, koska he ovat eniten riippuvaisia ympäristöstä. Ruuan lisäksi ympäristö takaa heille lääkkeet, elinkeinon ja materiaalin yösijojen ja kotien rakentamiseksi.

Sodan aiheuttamien ympäristötuhojen estäminen on keskeinen osa konfliktien jälkeistä jälleenrakentamista ja sodasta toipumista. Siksi YK tekee yhä enemmän ympäristötuhojen estämiseksi.

* Jugoslavian sodan jälkeen YK:n ympäristöohjelma UNEP puhdisti neljä kemiallisten aineiden saastuttamaa aluetta Serbiassa ja Montenegrossa.

* Tällä hetkellä UNEP auttaa Afganistania perustamaan maahan ympäristön-suojelutoimistoa. Ympäristöohjelma on tehnyt laajaa konfliktin jälkeistä tutkimusta auttaakseen elinkeinojen tervehtymistä.

* Mesopotamian suoalue, joka yhdistää Irakin ja Iranin tuhoitui lähes kokonaan vuonna 2002, ja sadat tuhannet arabit joutuivat pakenemaan alueelta sekä jättämään perinteisen elämäntapansa. Nyt 40 prosenttia suoalueesta on tulvitettu uudellen yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa, ja 80 000 ihmistä on palannut kotiinsa.

Auttamalla konfliktien uhreja saamaan takaisin maansa ja elinkeinonsa sekä ennen kaikkea huolehtimaan ympäristöstään, annamme heille työkalut kestävän rauhan rakentamiseen, joka on ehdottomasti heidän paras turva. Tänään kehotan kaikkia asianomaisia tekemään vielä enemmän, jotta ympäristön tuhoutuminen ja pilaantuminen sota-aikana voidaan estää.