Pääsihteerin viesti kansainvälisenä perheiden päivänä 15.5.2008

Tämän vuoden kansainvälisen perheiden päivän teemana on ”isät ja perheet: vastuut ja haasteet” keskittyen isien tärkeään rooliin perheessä ja isyyden merkitykseen lapsille kaikkialla maailmassa.

Perinteisesti monissa yhteisöissä isät ovat olleet moraalinvartijoina, kurinpitäjinä ja elättäjinä. Mutta monessa maassa on alettu tarkastelemaan isien roolia vanhempina, henkilönä jotka osallistuvat täysipainoisesti emotionaaliseen ja käytännön lastenkasvatukseen. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet positiivisia tuloksia lasten kehityksessä isien osallistuessa aktiivisesti lasten kasvatukseen.

Mutta isät ovat haasteiden edessä, aivan kuten yhteiskunta ja yhteiskuntapolitiikkakin. Yhä usemman miehen on vaikea ottaa vastuu isyyden tuomasta haasteista. Tämä aiheuttaa usein vahingollisia seuraamuksia sekä perheille että koko yhteiskunnalle. Osa isistä ryhtyvät käyttämään perheväkivaltaa tai jopa seksuaalista hyväksikäyttöä  tuhoisin seuraamuksin perheille aiheuttaen lapsille elinikäisiä fyysisiä ja tunneperäisiä vammoja. Tutkijat yrittävät tutkia kuinka isien läsnäolo tai poissaolo vaikuttaa lapseen, esimerkiksi koulumenestykseen tai rikollisuuteen.

Kansainvälisellä tasolla maahanmuutto pakottaa monet isät elämään erossa perheistään. Isät jotka ovat jättäänet kotimaansa kokevat isyyden selvästi eri tavoin uudessa kotimaassaan ja joissakin tapauksissa lapset jopa torjuvat isänsä jouduttuaan varttumaan erillään. HIV/AIDS  -kriisi haastaa isät maailmanlaajuisesti. Se korostaa isien ja kaikkien miesten vastuuta seksuaalisessa kanssakäymisessä. Kriisi haastaa myös miehiä olemaan miehellisenä esikuvana lapsille, jotka ovat jääneet orvoiksi tämän sairauden takia.

Nämä haasteet korostavat kuinka tärkeää on saada postiviivinen miesmalli perheessä. Kun ymmärryksemme isyyden merkityksestä kasvaa on miesten mahdollisuudet on miehille tullut mahdolliseksi luoda uusi kuva isänä olemisesta kuten myös mahdollisuuksia joita heillä on vaikuttaa yhteiskunnassa. Tänä kansainvälisenä perheiden päivänä kehoitan kaikkia isiä kunnioittamaan perheitään. Kehotan perheitä arvostamaan isiä kaikesta siitä, mitä he ovat tehneet perheidensä eteen. Ja minä kehoitan kaikkia meitä luomaan yhteiskunnan, joka kannustaa ja ylläpitää positiivista kuvaa isyydestä.