Pääsihteerin viesti kansainvälisenä perheiden päivänä

15.5.2009

Tänä vuonna kansainvälisen perheiden päivän teema, ”Äidit ja perheet muuttavan maailman haasteissa”, kiinnittää huomiota äitien tärkeään rooliin perheissä ja yhteisöissä ympäri maailmaa.

Äitien keskeinen rooli perheissä vaikuttaa merkittävästi sosiaaliseen yhtenäisyyteen ja yhteiskunnan integraatioon. Äidin ja lapsen välinen suhde on elintärkeä lapsen kehitykselle. Lisäksi äidit eivät ole ainoastaan huoltajia, he ovat myös perheiden elättäjiä. Silti äitiys merkitsee monelle naiselle suuria, jopa hengenvaarallisia, haasteita.

Synnytys, jonka pitäisi olla ilon aihe, on vakava terveysriski aivan liian monelle kehitysmaan naiselle. Vuosituhattavoitteista odottavien äitien terveyden parantamisessa on saatu aikaan vähiten kehitystä.  Vähiten kehittyneissä maissa nainen kuolee 300 kertaa todennäköisemmin synnytykseen tai raskauteen liittyviin komplikaatioihin kuin nainen teollisuusmaassa. Meidän on parannettava odottavien äitien terveyttä ja tehtävä synnytyksistä turvallisempia kehittämällä terveydenhuoltoa niin, että perhesuunnitteluneuvolat ja ammattitaitoinen henkilökunta, niin normaalissa synnytyksessä kuin ensiavussakin, ovat kaikkien naisten saatavilla.

Naisiin, joista monet ovat äitejä, kohdistuva väkivalta on yksi aikamme kaikista laajalle levinneistä ihmisoikeusrikkomuksista. Naisiin kohdistuvan väkivallan vaikutukset ovat moniulotteisia. Se vaarantaa naisten ja tyttöjen elämiä, vahingoittaa perheitä ja yhteisöjä, sekä haavoittaa yhteiskuntarakennetta. Naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja ehkäiseminen pitäisi olla kaikkien maiden pääasiallinen tavoite.

Meidän tulee varmistaa pojille ja tytöille yhtäläinen pääsy koulutukseen. Naisten ja tyttöjen kouluttautuminen ei hyödytä vain yksittäisiä perheitä vaan kokonaisia valtioita; se avaa naisille mahdollisuuksia osallistua laajempiin kehityshankkeisiin. Lisäksi tilastotiedot osoittavat, että koulutetut äidit myös kouluttavat lapsiaan, jolloin koulutuksen hyödyt siirtyvät myös seuraaville sukupolville.

Samalla kun yritämme tukea äitejä lasten huoltajina, meidän tulisi myös kehittää ja laajentaa perhepolitiikan tukitoimenpiteitä ja palveluita, kuten päiväkoteja, mikä vähentäisi ainakin osaa naisten työmäärästä. Lisäksi on tärkeä muistaa, että sekä naiset että miehet tarvitsevat enemmän tukea työn ja perheen velvollisuuksien jakamiseen. Tasa-arvoisiin periaatteisiin tukeutuvat perheet myötävaikuttavat kohti vakaampaa ja tuottoisampaa yhteiskuntajärjestystä.

Muuttuvassa maailmassa on paljon haasteita, mutta äitien merkitys ja heidän korvaamaton työnsä seuraavan sukupolven kasvattajina säilyy aina tärkeänä. Palkitsemalla äitien työpanos ja parantamalla heidän elinolosuhteitaan varmistamme paremman tulevaisuuden meille kaikille.

 

 

 YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon