Pääsihteerin viesti kansainvälisenä rauhanpäivänä

Tänä vuonna kansainvälisellä rauhanpäivällä on erityinen merkitys: 60 vuotta on kulunut ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta. Tiedämme, että ihmisoikeudet ovat elintärkeitä rauhan kannalta. Silti aivan liian monien ihmisten oikeuksia rikotaan ympäri maailmaa – erityisesti aseellisten konfliktien aikana ja niiden jälkeen. Siksi meidän täytyy varmistaa, että julistuksen oikeudet toteutuvat todellisuudessa – että ne tunnetaan, ymmärretään ja että jokaisella on oikeus nauttia niistä. Useimmiten he, jotka eniten tarvitsevat oikeuksien valvontaa, tarvitsevat myös eniten tietoa siitä, että julistus on olemassa – myös heitä varten.

    Samaan aikaan vastassamme on kehityspoliittinen hätätila. Tänä vuonna olemme puolivälissä tavoiteaikaamme vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Vuosituhattavoitteet ovat maailman johtajien yhteinen visio paremman maailman rakentamisesta 2000-luvulla. Näiden tavoitteiden saavuttaminen on olennaista myös rauhan kannalta. Näyttää kuitenkin siltä, että monet Afrikan maista eivät ole aikataulussa tavoitteiden saavuttamisen kanssa vuoteen 2015 mennessä. Siksi – juuri kansainvälisen rauhanpäivän jälkeen – valtiot, kansalaisyhteiskunnan sekä talouselämän edustajat tapaavat YK:lla tavoitteenaan muodostaa laajempi kokoonpano ja kuroa aikataulua kiinni.

    Lähettäkäämme yhdessä rauhan viesti, joka luetaan, kuullaan ja tunnetaan ympäri maailmaa.