PÄÄSIHTEERIN VIESTI KANSAINVÄLISENÄ RAUHANTURVAAJIEN PÄIVÄNÄ

YK:n kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä osoitamme kunnioituksemme erimaalaisille rauhanturvaajille, jotka ovat uhranneet elämänsä rauhan vuoksi sekä osoitamme tukemme tärkeälle rauhanturvamistyölle.

Viime vuonna 115 kollegaa kuoli rauhanturvatehtävissä. Tänä vuonna 39 on uhrannut henkensä. Heihin kuuluu yhdeksän bangladeshilaista sotilasta, jotka murhattiin raa’sti helmikuussa Kongon demokraattisessa tasavallassa. Isku oli pahin yksittäinen hyökkäys rauhanturvaajia kohtaan yli vuosikymmeneen. Surullisin mutta ylpein mielin osoitamme kunnioituksemme jokaiselle menehtyneelle kollegallemme.

Nykyään yli 66 000 virkapukuista työntekijää ja lähes 15 000 siviiliä työskentelee rauhan puolesta 17 rauhanturvaoperaatiossa ympäri maailmaa. He ylläpitävät tulitaukoja, valvovat rajoja, riisuvat entisiä taistelijoita aseista, edistävät sovintoa, helpottavat humanitaarisen avun perillepääsyä, auttavat pakolaisia palaamaan koteihinsa. Lisäksi he valvovat demokraatisia vaaleja, oikeusvaltioperiaatteen toteutumista, jälleenrakentamista ja talouden elpymistä.

YK:n rauhanturvaamistoiminnan kysyntä on suurempi nyt kuin koskaan ennen. YK:lla on käynnissä enemmän operaatioita kuin aikaisemmin. Tällä hetkellä Sudanissa ollaan käynnistämässä laajaa operaatiota. Sudanin 21 vuotta jatkunut, miljoonia ihmishenkiä vaatinut sota päättyi rauhansopimuksen solmimiseen tammikuussa. Rauhanturvaoperaatiot Itä-Timorissa ja Sierra Leonessa ovat päättymässä. Maihin on saatu demokraattiset hallitukset, ja ihmiset viimein uskovat rauhan olevan totta.

YK:n rauhanturvaoperaatioiden menestys ei useinkaan saa ansaitsemaansa huomiota, kun taas epäonnistumisista raportoidaan laajasti ja myös perustellusti. Useissa eri operaatioissa palvelleita henkilöitä on syytetty seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Syytökset ovat vahingoittaneet ihmisiä, uhanneet turvallisuutta ja tahranneet YK:n rauhanturvaamisen maineen. Olen ehdottanut syvällekäyviä muutoksia, jotta rikkomukset voitaisiin estää ja YK:n käytösnormeja vahvistaa. Joitain tärkeitä uudistuksia on jo otettu käyttöön, mutta muutoksia täytyy tehdä lisää, koska tehtävänämme on lopettaa hyväksikäyttö.

Rauhanturvaajien päivänä kiitämme 103 jäsenvaltiota, jotka antavat virkapukuista henkilökuntaa YK:n palvelukseen. Henkilökohtaisesti haluan kiittää Pakistania, Bangladeshia ja Intiaa, joiden joukot yhdessä muodostavat kolmanneksen kaikista rauhanturvaajista. Olen iloinen, että muun muassa Kiina ja Brasilia ovat ottaneet vastaan uusia velvollisuuksia. Toivon, että muut maat – etenkin kehitysmaat, joilla on ainutlaatuiset mahdollisuudet vastata rauhanturvaamisen erityistarpeisiin – noudattavat näiden maiden esimerkkiä.

YK:n rauhanturvaajat työskentelevät joka päivä, jotta YK:n peruskirjaan kirjattu tavoite pelastaa ”tulevat sukupolvet sodan vitsauksilta” kävisi toteen. Tänä päivänä kunnioitamme kaikkia niitä, jotka ovat palvelleet tai palvelevat rauhan etulinjassa.