Pääsihteerin viesti kansainvälisenä siirtolaisten päivänä

Tänään vietetään kansainvälistä siirtolaisten päivää, josta on tullut vuosi vuodelta yhä merkittävämpi päivä. Globalisaatio ja erot elinolosuhteissa kasvavat maiden välillä ja sisällä, lisäten näin maailmanlaajuista siirtolaisuutta.

Tällä hetkellä oman synnyinmaansa ulkopuolella eläviä ihmisiä on enemmän kuin koskaan, vuonna 2007 arviolta 200 miljoonaa. Tämän huomattavan luvun takana on joukko yksilöllisiä tarinoita: taitava tietokoneasiantuntija, laittomasti työskentelevä maanviljelijä, ihmiskaupan uhriksi joutunut nainen, kodistaan pakenemaan joutunut pakolainen ja moni muu. Vaikka tarinat ovatkin hyvin erilaisia, tarkastellessamme siirtolaisia joukkona, on selvää, että heitä ei tulisi nähdä taakkana.

Siirtolaisia ajaa usein eteenpäin toive paremmasta elämästä. He etsivät turvallisempaa ja suotuisampaa tulevaisuutta lapsilleen ja ovat valmiita tekemään töitä tämän tulevaisuuden eteen. Mikäli heille annetaan mahdollisuus toteuttaa kykyjään tasa-arvoisista lähtökohdista, suuri osa siirtolaisista sopeutuu yhteiskuntaan. Miljoonat siirtolaiset ovat tärkeä osa taloutta ja yhteiskuntaa maassa, jossa he asuvat. He tukevat myös perheitään ja yhteisöjään synnyinmaissaan, joiden kansallisia talouksia ulkomailta tulevat rahalähetykset kohentavat.

Valitettavasti siirtolaiset saavat harvoin tunnustusta ponnistuksistaan. Sen sijaan he saavat usein osakseen huonoa kohtelua ja syrjintää alkaen suojan puuttumisesta ja syrjinnästä kansallisen lain tasolla. Ääritapauksissa he ovat rasismin ja ksenofobian uhreja.

Monia suojatoimenpiteitä on kirjattu siirtolaisia koskevaan kansainväliseen sopimukseen, mutta tähän päivään mennessä sopimuksen on allekirjoittanut vain 37 maata. Kehotan kaikkia jäsenmaita, jotka eivät ole vielä ratifioineet sopimusta, tekemään niin mahdollisimman pian, jotta siirtolaisten ihmisoikeudet voidaan turvata kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti.

Sopimuksen lisäksi meidän on korjattava siirtolaisuutta koskevat väärät käsitykset ja lisättävä kansalaisten tietoutta siirtolaisten arvokkaasta taloudellisesta, kulttuurisesta ja sosiaalisesta panoksesta sekä synnyinmaalleen että asuinmaalleen. Korvatkaamme kansainvälisenä siirtolaisten päivänä syrjintä ymmärryksellä, ei ainoastaan siirtolaisten vaan kaikkien yhteisöjen ja maiden hyväksi ympäri maailmaa.