Pääsihteerin viesti kansainvälisenä siirtolaisten päivänä

Maailman yli 200 miljoonaa siirtolaista ovat erityisen haavoittuvia maailmantaloutta vavisuttavalle kriisin vaikutuksille. Talouskriisi on asettanut heidät suurempaan riskiin joutua varattomiksi, leimatuiksi, syrjityksi tai hyväksikäytetyksi. Uutiset irtisanomisista ja vähentyvistä rahalähetyksistä ovat vain pieni osa talouskriisin vaikutuksista.

Myös siirtolaislait muuttuvat entistä tiukemmiksi. Näemme yhä, kuinka epävirallista maahanmuuttoa kriminalisoidaan. Liian usein maahanmuuttajia käsitellään ensisijaisesti turvallisuuden näkökulmasta. Ympäri maailmaa näemme taipumusta siihen, että maahanmuuttajat joutuvat pakolliseen tai pidennettyyn vankeuteen, vaikka ihmisoikeuslakien mukaan vangitsemisen tulisi olla poikkeus, ei sääntö.

Jotta voimme suojella maahanmuuttajia hyväksikäytöltä ja mahdollistaa heidän osallistumisensa niin kotimaan kehitykseen kuin elämään vastaanottavassa maassa, meidän täytyy suojella heidän oikeuksiaan – aivan kuten kenen tahansa muun oikeuksia. Paras tapa tehdä niin on vahvistaa kansainvälisen ihmisoikeuslain roolia kansallisissa ja kansainvälisissä toimintatavoissa.

Vietämme kansainvälistä siirtolaisten päivää ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 60-vuotisjuhlavuotena. Julistus oli visionäärinen sitoumus siitä, että kaikilla on aina ja kaikkialla oikeus arvokkuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Julistus toteutuu aidosti vain silloin, kun riippumatta yksilön maahanmuuttajastatuksesta ihmisoikeuksien on noudatettava kansainvälisiä standardeja.

Kannustan kaikkia jäsenvaltioita allekirjoittamaan siirtotyöläisten ja heidän perheidensä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, joka on tärkein maahanmuuttaja-asioiden kansainvälinen kehys.

Ihmiset tulevat jatkamaan paikasta toiseen siirtymistä. Ainoastaan takaamalla heidän turvallisuutensa, voimme toteuttaa ihmisoikeusjulistuksen viestin siitä, että ”ihmiskunnan kaikkien jäsenten oikeuksien tunnustaminen on vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan perusta maailmassa”.