Pääsihteerin viesti kansainvälisenä suvaitsevaisuuden päivänä

UNESCO julisti vuonna 1995 16. marraskuun kansainväliseksi suvaitsevaisuuden päiväksi. Julistuksessaan UNESCO listasi 16 sopimusta, julistusta, kokousta ja suositusta suvaitsevaisuuteen liittyen. Kaikki listatut asiat ovat tärkeitä ja kunnioitusta vaativia myös tänään.

Maailmamme kohtaa sotaa, terrorismia, rikoksia ihmisyyttä vastaan, etnisiä puhdistuksia, vähemmistöjen ja maahanmuuttajien syrjintää sekä muita ihmisiä kohtaan tehtyjä vääryyksiä. Globalisaatio itsessään, maailmaa yhdistävänä ilmiönä, voi myös johtaa kasvavaan pelkoon ja sisäänpäin kääntyneisyyteen. Maailmaa kohtaavien uhkien ohella voi kasvaa suvaitsemattomuutta aikaansaava jännite.

Tiedämme, kuinka taistella uhkia vastaan. Tiedämme, että parhaat työkalut ovat kulttuurinen diversiteetti, työ kestävän kehityksen puolesta sekä suvaitsevaisuuteen ja rauhaan kasvattaminen. Tiedämme, että vahvin turva lähtee eläväisestä kansalaisyhteiskunnasta, valppaudesta ihmisoikeuksien suhteen sekä vapaasta ja vastuullisesta mediasta.

Tiedämme myös, että perustavanlaatuiset toimijat muutoksessa kohti suvaitsevaisuutta ovat valtiot, jotka allekirjoittavat kansainvälisiä sopimuksia ja julistuksia. Keskeisessä asemassa on valtioiden vastuu poliittisiin toimiin. Näiden poliittisten toimien toteutuksessa kansainvälinen yhteisö toimii tärkeänä apuna.

Tänään on mahdollisuus muistuttaa valtioiden johtajia heidän sitoutumisesta ja velvollisuuksista. Suvaitsevaisuuden vaatimus on hyvin selkeä meille kaikille, mutta tahdon sen takana pitää olla vahvempi. Muistakaamme juhliessamme kansainvälistä suvaitsevaisuuden päivää, että työmme suvaitsevaisuuden eteen jatkuu jälleen huomenna