PÄÄSIHTEERIN VIESTI KANSAINVÄLISENÄ VAPAAEHTOISTOIMINNAN PÄIVÄNÄ

Kuluneen vuoden luonnonkatastrofit ovat tuoneet esiin vapaaehtoistoiminnan korvaamattoman arvon. New Orleansin tulvista Pakistanin tuhoutuneisiin kyliin tavalliset ihmiset ovat vastanneet epätavallisiin haasteisiin. He ovat uhranneet aikaansa, voimiansa ja taitojansa pelastaakseen henkiä ja osallistuakseen yhteisöjen jälleenrakentamiseen. Työnsä kautta he ovat näyttäneet parasta ihmisyyden mallia.

Lukemattomat ihmisten tekevät vapaaehtoisesti työtä myös ns. hiljaisisten kriisien voittamiseksi. Nämä usein tuntemattomaksi jäävät sankarit ymmärtävät, että köyhyys, taudit ja nälkä ovat aivan yhtä tappavia kuin maanjäristykset, hurrikaanit ja tsunamitkin. Riippumatta kansallisuudesta, etnisestä tai uskonnollisesta alkuperästä nuoret ja vanhat ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä muuttaakseen maailmaa. He ovat  todellisia sankareita myös mitä tulee vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi tehtävään työhön.

He eivät tietenkään työskentele, eivätkä saakaan työskennellä, yksin. Kuten maailman johtajat toistelivat syyskuun huippukokouksessa, vuosituhattavoitteiden toteutuminen vaatii yhteisiä ponnistuksia. Jos päätämme tehdä köyhyydestä historiaa, valtioiden, kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin ja yksilöiden on tehtävä yhteistyötä. Yhtenäinen lähestymistapa on erityisen tärkeää niille maille, jotka eivät saavuta vuosituhattavoitteita ilman dramaattisia lisäponnistuksia.

Myöhemmin tässä kuussa Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous tarkastelee, millaista kehitystä on tapahtunut siinä, miten vapaaehtoistoimintaa voisi kannustaa. Tätä aihetta käsiteltiin kansainvälisen vapaaehtoistoiminnan vuonna 2001. Yleiskokouksessa jäsenvaltioilla on tilaisuus viedä eteenpäin vapaaehtoistoiminnan vuoden saavutuksia, sekä ottaa uusia askelia vapaaehtoistoiminnan vielä käyttämättömien mahdollisuuksien toteuttamisessa kehitystyössä.

Tänään on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen hyväksi toimiville vapaaehtoisille omistettu kansainvälinen päivä. Muistakaamme niitä lukuisia kansalaisia, jotka vapaaehtoistoiminnan avulla tuovat päivittäin toivoa maailman vähäosaisille. Varmistakaamme, että tämä hieno voimavara, jota löytyy runsain mitoin joka maasta, huomioidaan ja sitä kannustetaan matkalla hyvinvoivaan ja rauhanomaiseen maailmaan.