Pääsihteerin viesti kansainvälisenä vapaaehtoistoiminnan päivänä

Maailmaamme on vaikeiden haasteiden edessä aina konfliktien ratkaisusta ja rauhan rakentamisesta köyhyyden vähentämiseen ja vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen. Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii yhdessä toimimista, oli kyse hallituksista, kansainvälisistä organisaatioista, yksityisestä sektorista tai kansalaisyhteiskunnasta. Vapaaehtoiset ovat korvaamattoman tärkeä lenkki haasteisiin vastaamisessa. Ympäri maailmaa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan merkitystä ei kuitenkaan huomioida tarpeeksi.

Vapaaehtoistoiminta on jokaisen kulttuurin ja yhteiskunnan osa. Se on yhteisöllisyyden, sitkeyden, solidaarisuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lähde. Vapaaehtoistoiminnan avulla voidaan edesauttaa positiivista sosiaalista muutosta rakentamalla yhteiskuntia, joissa arvostetaan erilaisuutta, tasa-arvoisuutta ja kaikkien osallistumisen mahdollisuutta. Edellä mainitut arvot ovat olennaisia myös YK:n työssä, joka perustuu kolmelle pilarille: rauhan ja turvallisuuden rakentamiselle, kehityksen edistämiselle sekä ihmisoikeuksien ja ihmisten kunnioittamisen suojelemiselle. Tämän vuoksi kaikki YK:n toiminta nojautuukin vapaaehtoisuuden ajatukselle.

Vapaaehtoistoiminta on olennaisessa osassa myös pyrkimyksissämme torjua ilmastomuutosta, joka asettaa todellisen uhkan vuosituhattavoitteiden toteutumiselle. Maailman hallitukset tapaavat tänään Balilla Indonesiassa YK:n ilmastokonferenssissa. He keskustelevat planeettamme pelastamisesta ilmaston lämpenemisen vaikutuksilta. Hallitukset eivät kuitenkaan voi onnistua tavoitteessaan yksin. Tarvitsemme vapaaehtoisia ympäri maailmaa. Vapaaehtoistoiminta on olennaisen tärkeää esimerkiksi kehitettäessä kansallisia ratkaisuja kestävän taloudellisen kasvun ja luonnonkatastrofeihin varautumisen ja niiden torjumisen suhteen.

Huomioikaamme kansainvälisenä vapaaehtoistoiminnan päivänä vapaaehtoisuuden vahvuus rauhan ja kehityksen edistämisessä ympäri maailmaa. Osoittakaamme myös kunnioitusta miljoonille ihmisille ympäri maailmaa, jotka joka päivä uhraavat aikaansa, taitojaan, solidaarisuuttaan ja luovuuttaan auttaakseen meitä rakentamaan parempi ja kestävämpi tulevaisuus.