Pääsihteerin viesti kansanmurhasopimuksen 60-vuotispäivänä

60 vuotta sitten Yhdistyneet kansakunnat hyväksyivät yleissopimuksen kansanmurharikoksen estämisestä ja siitä rankaisemisesta. Yleissopimus oli suora seuraus holokaustin aikaisesta yrityksestä tuhota juutalaiset. Siitä asti sopimus on edustanut YK:n tahtoa estää samankaltaista kauhistuttavaa asiaa tapahtumasta.

Yleissopimus velvoittaa allekirjoittaneet valtiot ”estämään ja rankaisemaan” kansanmurharikokset – toimimaan niitä vastaan, jotka tappavat tai toimivat muutoin ”tarkoituksenaan tuhota kokonaan tai osittain kansallinen, etninen, rodullinen tai uskonnollinen ryhmä”. Yleissopimuksen mukaan yritys suorittaa kansanmurha ja julkinen yllytys kansanmurhaan ovat rangaistavia tekoja.

YK:n työ kansanmurhan estämiseksi sisältää paljon erilaisia toimia. Laajasti ajateltuna edistämme ihmisoikeuksia, lainsääntöä ja perustavanlaatuista tasa-arvoisuutta. Globaalin toimintansa kautta organisaatiomme tarjoaa käytännön apua valtioille, jotka rakentavat demokraattisia instituutioitaan ja ratkaisevat konfliktejaan rauhan keinoin. Olemme perustaneet toimiston, jonka tehtävänä on estää kansanmurhia. Vuonna 2005 jäsenvaltiot hyväksyivät yksimielisesti uuden, mullistavan globaalin normin, suojeluvastuun, jonka tarkoituksena on estää kansallisia johtajia piilottamasta väärinkäytökset riippumattomuuden valheelliseen viittaan.

YK:n pyrkimyksenä on myös varmistaa, että kansanmurhiin syyllistyneet saadaan oikeuden eteen nopeasti. Kansanmurharikokset sisältyvät esimerkiksi entisen Jugoslavian ja Ruandan tapahtumiin keskittyvien kansainvälisten tuomioistuinten asetuksiin. Oikeus ei ole ainoastaan yksi tavoitteistamme, vaan se on itsessään tärkeä ehkäisykeino.

Huolimatta näistä pyrkimyksistä maailma on edelleen joutunut todistamaan kauhistuttavia ihmisoikeusrikoksia. Liian usein kansainväliset reaktiot ovat olleet riittämättömiä. Kansanmurha ei missään nimessä ole vielä historiaa, vaan sitä voidaan pitää todellisena uhkana. Pelkkä seuraaminen ei riitä, tarvitsemme myös tahtoa toimia.

Tänä vuosipäivänä pyydän niitä valtioita, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet yleissopimusta tekemään niin. Kannustan kaikkia valtioita ottamaan yleissopimuksen käyttöön ja tukemaan pyrkimyksiämme estää kansanmurhia ja muita vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Kansanmurhan estäminen on yhteinen ja yksilöllinen vastuu. Meidän täytyy tehdä kaikkemme varmistaaksemme, että lapsemme saavat elää ilman pelkoa siitä, että he tulevat tapetuksi, koska he kuuluvat etniseen, kansalliseen, uskonnolliseen tai rodulliseen ryhmään.
—————–
Tutustu kansanmurhan estämiseen keskittyvän toimiston uuteen verkkosivustoon.

Kansanmurhan estämisen erityisneuvonantajana toimii sudanilainen Francis Deng (alla).