Pääsihteerin viesti koskien kansainvälistä sanitaation vuotta 2008

Mahdollisuus hygieniaan ja puhtauteen on yksi eniten sormien läpi katsotuista inhimillisistä tarpeista. Se on kuitenkin perustavanlaatuinen osa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Se on taloudellisen kehityksen ja ympäristönsuojelun kulmakivi ja tiukasti sidoksissa YK:n vuosituhattavoitteisiin, erityisesti niihin, jotka koskevat ympäristöä, koulutusta, sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä lapsikuolleisuuden ja köyhyyden ehkäisyä.

Kansainväliset pyrkimykset tämän perustarpeen täyttämisessä ovat olleet ponnettomia. Tänään ympäri maailmaa yli kahdelta miljardilta ihmiseltä puuttuu mahdollisuus hygieniaa, viemäröintiä ja puhtaanpitoa tarjoaviiin palveluihin. Noin 90 prosenttia kehitysmaiden likavesistä päästetään vesiin puhdistamattomana, saastuttaen käytettävissä olevat vesivarat. Arvioiden mukaan noin 42 000 ihmistä menehtyy joka viikko veden huonosta laadusta ja hygienian puutteesta johtuviin sairauksiin. Tällainen tilanne ei ole hyväksyttävissä.

YK:n yleiskokouksen julkistama kansainvälinen sanitaation vuosi voi auttaa käynnistämään uusia aloitteita. Tulevat 12 kuukautta luovat perustan sanitaation asettamiselle kärkeen kansainvälisen yhteisön agendalla sekä antavat pontta pyrkimyksille kohti vuosituhattavoitetta, jonka avulla pyritään puolittamaan ilman puhdasta juomavettä ja perushygieniaa elävien ihmisten määrä vuoteen 2015 mennessä.

Viemäröintiin ja hygieniaan satsaaminen on yksi tärkeimmistä määrärahojen osoituksista, jonka kansakunta voi tehdä: jokaisella sanitaation parannuksiin käytettävällä dollarilla on arvioitu säästettävän kolmesta jopa 34 dollaria terveyteen, koulutukseen sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen liittyvissä kuluissa.

Julkistettaessa tämän kansainvälisen vuoden, toivon kansainvälisen yhteisön, kansallisten hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan ottavan sanitaation asian vastaan ennenkuulumattomalla tarmolla. Tehdään tästä vuodesta globaalien saavutusten vuosi, jonka kautta saadaan aikaan todellisia, positiivisia muutoksia miljardeille ihmisille, jotka eivät vielä nauti yhdestä ihmisen hyvinvoinnin perusaineksista.