Pääsihteerin viesti maailman Habitat-päivänä

Monet maailman tämän hetken suurimmista haasteista – köyhyys, luonnonkatastrofit, ruoan ja polttoaineen hinnannousut – liittyvät nopeaan kaupungistumiseen.

Kaupungistuminen muuttaa lopullisesti tavan, jolla käytämme maaperää, vettä ja energiaa. Hyvin tehtynä kaupungistuminen voi lisätä ihmisten vaihtoehtoja ja auttaa heitä menestymään. Huonosti toteutettuna kaupungistuminen vähentää turvallisuutta, pilaa ympäristön ja kärjistää jo kärsivien ja poissuljettujen marginalisointia.

Tänä vuonna maailman Habitat-päivän teemana on ”harmoniset kaupungit”. Nopeasti kaupungistuva maailmamme ei voi väittää olevansa harmoninen, mikäli slummien asukkailla ei ole mahdollisuutta löytää työpaikkaa ja parantaa elinolojaan. Maailma ei myöskään ole harmoninen, mikäli kaupunkialueiden laajeneminen tapahtuu luonnon kustannuksella.

Vuosituhattavoitteisiin kuuluu ainakin 100 miljoonaan slummien asukkaan elämän parantaminen vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2005 hieman yli kolmannes kaupunkiväestöstä kehittyvillä alueilla asui slummeissa. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa slummeissa asuu yli 60 prosenttia ihmisistä, mikä tarkoittaa, että suuria investointeja tarvitaan esimerkiksi puhtaan veden saamiseen, puhtaanapitoon, kestävään rakentamiseen sekä riittävään elintilaan.

Kaupungeilla on suuri potentiaali olla tasapainoisia ympäristöjä, missä erilaiset ihmiset elävät sopusoinnussa ja terveellisissä elinoloissa – yhdessä vähäisen energiankulutuksen ja resurssien käytön kanssa.

Kutsun yhteistyötahoja ja sidosryhmiä tekemään kaikkensa, jotta kaupunkien potentiaali voidaan hyödyntää. Samalla voimme rakentaa kelvolliset elinolot kaikille tavalla, joka suojelee luontoa ja edistää vihreää kasvua.

 

(UN Photo/Sophia Paris)