PÄÄSIHTEERIN VIESTI MAAILMAN HABITAT-PÄIVÄNÄ

Tämän vuoden asumis- ja asuinyhdyskuntakysymyksille omistetun Habitat-päivän teemana on “vuosituhannen kehitystavoitteet ja kaupungit”. Teema nostaa esiin tarpeen hallita nopeaa kaupungistumista ja vähentää köyhyyttä kaupungeissa.

Viimeisimpien tutkimusten mukaan kuusi miljardia ihmistä tai kaksi kolmasosaa koko ihmiskunnasta elää kaupungeissa vuonna 2050. Jos nykyinen kehityssuunta jatkuu, yli puolet heistä elävät slummeissa. Toisaalta slummit ja köyhyyden pesäkkeet, joita on myös rikkaissa maissa, sijaitsevat rajatuilla alueilla. Näillä alueilla vuosituhattavoitteet sekä laajamittaiset projektit voidaan toteuttaa yhdessä niin, että yhdellä toimenpiteellä on monta vaikutusta.

Slummien ja epävirallisten asutusten rakentaminen johtuu suurilta osin siitä, että laittomiksi leimatuilta epävirallisilta asutuksilta evätään peruspalvelut, kuten vesi, sanitaatio, terveydenhoito ja koulutus. Poliittiset ja byrokraattiset esteet heikentävät yhteisöjen mahdollisuuksia lähestyä kyseisiä ongelmia. Häädöt ja asuinalueiden tuhoaminen eivät ole vastaus nopean kaupungistumisen haasteisiin. On kehitettävä köyhien oikeuksia puolustava ja osallistumista tukeva urbaani kehitysohjelma, jossa naiset ja miehet voivat osallistua yhteisöjensä asioiden hoitoon ja jossa kehitystä tuetaan ihmisoikeuksia kunnioittamalla sekä kansainvälisen lain mukaisesti.

Tänä vuonna maailman Habitat-päivän pääkaupunkina on Jakarta, koska kaupunki muistuttaa viime vuoden tsunamista ja yhteistyöstä sen uhrien auttamiseksi. Jakartassa, Banda Acehissa ja Intian valtameren maissa hätäapu ei enää pidä sisällään vain katastrofin liennytystä ja humanitaarista apua, vaan se suunnataan nyt toimivien maankäyttösuunnitelmien laatimiseen ja rakennustekniikoiden kehittämiseen, jotta uusia asutuksia ja ihmisiä voitaisiin suojella vastaavilta uhilta tulevaisuudessa. Tähän lähestymistapaan kuuluu maa- ja omaisuushallinto, paikallinen hallinto, instituutioiden kehittäminen, kapasiteetin kehittäminen ja naisten erityistarpeiden huomioiminen. Vaikeuksien keskellä on nähtävissä toivoa siitä, että voimme parantaa ihmisten elämänlaatua ja antaa heille uusia mahdollisuuksia.

Miljoonat slummeissa asuvat, jotka kärsivät nopean urbanisaation hidasliikkeisestä hyökyaallosta, ansaitsevan mahdollisuuden. Kehotan kansainvälistä yhteisöä ja kaikkia kaupunkeja eri puolilla maailmaa tekemään vielä enemmän vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi ja varsinkin sen eteen, että ainakin sadan miljoonan slummissa asuvan elämää parannetaan huomattavasti vuoteen 2020 mennessä.