Pääsihteerin viesti maailman malariapäivänä

Vuosi sitten maailman malariapäivänä kutsuin maailman ihmisiä ryhtymään toimiin malariakuolemien lopettamiseksi ja takaamaan maailmanlaajuinen suoja sairautta vastaan vuoteen 2010 mennessä. Vastausten määrä tähän kutsuun on ollut valtava. Tähän mennessä olemme jakaneet hyttysverkkoja yli 40 prosentille ihmisiä, jotka ovat riskialttiita malariakuolemalle. Monissa maissa malariakuolemat ovat vähentyneet kaksi kolmasosaa.

Nämä saavutukset kuvastavat merkittäviä ponnisteluja malarian endeemisillä alueilla ja niitä tukevien yhteystyöverkostojen vahvuutta. Hallitus, kansainväliset instituutiot, avunantajamaat, säätiöt, kansalaisyhteiskunta, yksityinen sektori ja uskonnolliset järjestöt ovat osoittaneet mitä voimme saavuttaa, jos teemme yhteistyötä yhteisen vihollisen kukistamiseksi. Yhdessä Ray Chamberin, joka on erikoislähettilääni malariaan liittyvissä asioissa, ja Roll Back Malaria -kampanjan kanssa nämä ponnistelut jatkavat ihmiselämien pelastamista.

Meillä on kuitenkin yhä paljon työtä tehtävissä, jotta voimme taata kaikille malariaa sairastaville ihmisille pääsyn hoitoon ja taudin torjuntamenetelmiin. Meidän on kaksinkertaistettava ponnistelumme, jotta hyttysverkkoja on saatavilla kaikille ihmisille – ja että he myös käyttävät niitä. Jos kykenemme ylläpitämään nykyisen saavutusten tason, ehkäistävissä olevat malariakuolemat voidaan poistaa maailmasta vuoteen 2015 mennessä. Tämä antaisi vauhtia myös muiden Vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi.

Meidän on turvattava investoinnit globaaliin terveydenhuoltoon ja estettävä tämän sairauden uusi nousu myös vallitsevan taloustaantuman aikana. Mitä on saavutettu malarian vastaisessa taistelussa, voidaan saavuttaa myös muiden Vuosituhattavoitteiden osalta. Meidän on rakennettava ja laajennettava kumppanuuksia toteuttaaksemme toimivaksi todettuja ratkaisuja. Meidän täytyy myös keksiä uusia tapoja, joiden avulla voimme estää sairauden leviämisen, pelastaa ihmiselämiä sekä mahdollistaa yhteisöjen menestyminen.

Maailman malariapäivä on enemmän kuin vain muistojuhla – on aika koota joukkomme yhteen tämän sairauden lopettamiseksi. Yhdessä voimme taata maailmanlaajuisen suojan, lopettaa malariakuolemat sekä antaa toivoa monien muiden kehityshaasteiden voittamiseksi. Jätetään malaria taaksemme!

  Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon.