PÄÄSIHTEERIN VIESTI MAAILMAN MIELENTERVEYSPÄIVÄNÄ

Viime vuoden maailman mielenterveyspäivänä painotettiin psyykkisen ja fyysisen terveyden monimutkaista suhdetta. Fyysisiin sairauksiin liittyy usein emotionaalisia häiriöitä ja käyttäytymisongelmia. Mielenterveyshäiriöt pahentavat kroonisia sairauksia. On erittäin tärkeää, että terveydenhuollossa lähestytään kokonaisvaltaisesti sairauksien fyysisisiä ja psyykkisiä ulottuvuuksia.

Tämän vuoden teemana on “Psyykkinen ja fyysinen terveys läpi elämän”. Teema korostaa tarvetta luoda hoitojärjestelmiä, jotka vastaavat yksilöiden tarpeisiin läpi heidän elämänsä. Elämän jokainen vaihe lapsuudesta vanhuuteen tuo erilaisia haasteita ja tarpeita. Näiden erojen tunnistaminen ja huomioiminen voi parantaa yksilöiden ja perheiden terveyttä ja toimintakykyä, sekä auttaa rakentamaan toimivia yhteisöjä.

Vuoden 2005 maailman mielenterveyspäivänä voimme sitoutua tekemään enemmän, jotta fyysinen ja psyykkinen hoito kaikissa elämänvaiheissa lähenisivät toisiaan.