Pääsihteerin viesti maailman mielenterveyspäivänä

Kaikissa kulttuureissa ja kaikenikäisillä ihmisillä ilmenee mielenterveysongelmia, jotka ovat riskitekijä – tai seuraus – sairauksille. Mielenterveyden ongelmat liitetään usein köyhyyteen, väheksyntään ja sosiaaliseen ala-arvoisuuteen. Konfliktien ja katastrofien keskellä mielenterveysongelmia esiintyy usein.

Terveydenhoitojärjestelmät ympäri maailmaa kohtaavat valtavia haasteita mielenterveyden hoidossa ja sairaiden ihmisten ihmisoikeuksien suojelemisessa. Olemassa olevat resurssit ovat riittämättömiä, epätasaisesti jakaantuneet ja tehottomassa käytössä. Tämän seurauksena suuri määrä mielenterveysongelmien kanssa kamppailevia jää kokonaan ilman apua.

       Palveluiden laajentamisen tulisi olla ykkösprioriteetti. Maailman terveysjärjestön mielenterveysohjelma, joka lanseerattiin tässä kuussa, keskittyy mielenterveyspalveluiden kustannustehokkaaseen laajentamiseen rajallisten resurssien avulla. Ohjelma kutsuu kaikkia kumppaneita – hallituksia, monenkeskisiä toimistoja, lahjoittajia, julkista terveydenhuoltoa, mielenterveyden ammattilaisia ja kuluttajaryhmiä – yhdistymään ja jakamaan tietotaitoa, joka mahdollistaa palveluiden parantamisen.

Yleisellä tasolla meidän täytyy parantaa tietoisuutta mielenterveydestä ja sen hoitamisesta terveys- ja sosiaalipolitiikan eri tasoilla. Mielenterveys on olennainen osa ihmisen hyvinvointia, perhesuhteita ja yksilön kykyä osallistua yhteiskunnan toimintaan. Maailman mielenterveyspäivänä meidän on syytä muistaa, että ei ole terveyttä ilman tervettä mieltä.