Pääsihteerin viesti maailman pakolaispäivänä

20. kesäkuuta 2009 

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat joutuneet jättämään kotiseutunsa väkivallan, vainon ja konfliktien takia. Suurin osa näistä ihmisistä ja heidän perheistään tulee kehitysmaista ja he ovat myös erityisen haavoittuvaisia yhä laajenevan maailmanlaajuisen talouskriisin ankarille seurauksille.

Tämän vuoden maailman pakolaispäivän teema, ”Real People, Real Needs”, korostaa kuinka paljon pakolaiset – ja heidän maansa – ovat menettäneet, ja kuinka paljon humanitaarista apua antavan yhteisön on autettava heitä.

Puutteita on perustarpeiden tyydyttämisessä: pakolaisilta puuttuvat suoja, terveyspalvelut, koulutus, ruokaa, puhdas vesi, sanitaatio, sekä suoja väkivallalta ja hyväksikäytöltä.

Lisäksi aliravitsemus ja kuolleisuus ovat usein korkeampia kotiseuduiltaan siirtymään joutuneiden ihmisten keskuudessa.

Naimattomat naiset ja tytöt ovat erityisesti alttiita hyväksikäytölle. Aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, että pysyminen koulussa vähentää altistumista tämäntyyppisille väärinkäytöksille. Tarvitaan lisää resursseja rakentamaan ja ylläpitämään pakolaisten koulunkäyntimahdollisuuksia.

Näihin ja moniin muihin puutteisiin vastaaminen vaatii sekä sitoutumista että toimintaa. Solidaarisuuden on oltava toimintamme perustana. Tämä on erityisen tärkeää nyt kun talouden taantuma lisää painetta leikata humanitaarisen avun ja kehitysavun budjetteja.

Tänä maailman pakolaispäivänä, varmistakaamme, että kotiseutunsa konfliktien, vainon ja levottomuuksien takia jättämään joutuneet ihmiset saavat tarvitsemaansa tukea ja palveluita auttamaan heitä rakentamaan itselleen parempia elämiä. 

 

 

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon.