Pääsihteerin viesti maailman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivänä

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on rauhallisen ja menestyksekkään yhdessäelon takaava periaate. Kannatamme sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteita, kun edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa tai alkuperäiskansojen ja maahanmuuttajien oikeuksia. Edistämme sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kun puutumme sukupuoleen, ikään, rotuun, etnisyyteen, uskontoon, kulttuuriin tai vammaisuuteen liittyviin ongelmiin.

Yhdistyneille kansakunnille sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoittelu on yksi sen tärkeimmistä tehtävistä kehityksen ja ihmisarvon edistämisessä. Viime vuonna Kansainvälinen työjärjestö ILO hyväksyi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden julistuksen reilun globalisaation näkökulmasta. Tämä on vain yksi esimerkki YK-järjestelmän sitoutumisesta sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Julistus keskittyy takaamaan reilun lopputuloksen kaikille työllisyyden, sosiaalisen turvaamisen, sosiaalisen dialogin sekä työoikeuksien avulla.

Traagisesti sosiaalinen oikeudenmukaisuus on yhä kaukana aivan liian monen ihmisen elämästä. Äärimmäinen köyhyys, nälkä, epäoikeudenmukaisuus ja ihmisoikeuksien rikkominen ovat valitettavan suuri osa nykypäivää. Maailmanlaajuinen talouskriisi uhkaa huonontaa tilannetta entisestään.

Tänä vuonna vietetään ensimmäistä kertaa maailman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivää. Päivän tarkoituksena on alleviivata sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tärkeyttä kaikkea työtämme ohjaavana eettisenä periaatteena.

Maailmanlaajuinen tasapaino ja menestys riippuvat siitä, kuinka ihmisille voidaan taata hyväksyttävä elintaso ja tasa-arvoiset mahdollisuudet. Meidän kaikkien tulisi hävetä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puuttumista. Uudistakaamme siis periaatteemme ja pyrkikäämme aidosti toteuttamaan strategioita ja toimintatapoja saavuttaaksemme sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kaikille.