PÄÄSIHTEERIN VIESTI MAAILMAN TERVEYSPÄIVÄNÄ

Lapset ovat tulevaisuutemme ja heidän äitinsä sen suojelijoita. Ja siltikin, pelkästään tänä vuonna yli puoli miljoonaa naista kuolee raskauden tai synnytyksen takia. Lähes 11 miljoonaa lasta kuolee ennen viidettä syntymäpäiväänsä – heistä neljä miljoonaa jo ensimmäisen elinkuukautensa aikana. Lähes kaikki nämä kuolemat tapahtuvat kehitysmaissa. Suuri osa niistä olisi ehkäistävissä.

Tämä väheksytty terveyskriisi on keskipisteenä WHO:n tämän vuoden terveysraportissa: ”Maailman terveysraportti 2005 – Jokainen äiti ja lapsi on tärkeä”. He ovat tärkeitä, koska arvostamme jokaista ihmiselämää. He ovat tärkeitä, koska terveet äidit ja lapset ovat jokaisen terveen ja menestyvän yhteiskunnan ja kansan perusta.

Hyväksyessään Vuosituhattavoitteet viisi vuotta sitten maailman hallitukset lupasivat vuoteen 2015 mennessä vähentää äitiyskuolleisuutta 75 prosentilla ja lapsikuolleisuutta 60 prosentilla. Vaikka joillakin alueilla on tapahtunut edistystä, on kehitys paikoin pysähtynyt ja joissakin maissa jopa kääntynyt taantumukseksi.

Maailman terveyspäivä on tilaisuus tuoda tämä ongelma esiin mutta ennen kaikkea tilaisuus kannustaa ihmisiä toimintaan. Se on tilaisuus vedota kaikkiin osapuoliin – yhtä lailla hallituksiin, kansainvälisiin lahjoittajiin, kansalaisyhteiskuntaan, yksityissektoriin, tiedotusvälineisiin, perheisiin kuin yksilöihinkin – tehokkaiden ja pysyvien toimien kehittämiseksi naisten ja lasten eloonjäämisen, terveyden ja hyvinvoinnin mahdollistamiseksi. Omistautukaamme uudelleen tälle tehtävälle näin Maailman terveyspäivänä.