Pääsihteerin viesti maailman terveyspäivänä

 

7.4.2009

Toimiva ja hyvin valmistautunut terveydenhuoltojärjestelmä on kriisitilanteessa äärimmäisen tärkeä. Tulvat, maanjäristykset ja muut luonnonkatastrofit aiheuttavat kamalaa kärsimystä ihmisille, samoin kuin myös tautiepidemiat ja ihmisen aiheuttamat katastrofit, kuten kemialliset vuodot tai säteilyonnettomuudet. Sairaaloiden, terveyskeskuksien ja muiden terveydenhuoltopalveluiden on kyettävä toimimaan nopeasti ja tehokkaasti kriisitilanteissa. Niiden on tarjottava ihmiselle turvaa ja vältettävä muuttumista osaksi kriisialuetta.

Sairaalan sortuessa maanjäristyksessä, haudaten alleen potilaita ja henkilökuntaa, ihmisten kärsimykset moninkertaistuvat. Jos infektiotaudit leviävät sairaaloiden huonon ilmastoinnin tai rakentamisen takia, tai koska terveydenhuoltohenkilöstöltä puuttuu riittävä koulutus, epäonnistumme kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamisessa.

Maailman terveyspäivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota näihin yksinkertaisiin, mutta tärkeisiin periaatteisiin. Maailman terveyspäivän teemaksi on valittu tänä vuonna sairaaloiden turvallisuus ja kriisivalmius, ”Save lives. Make hospitals safe in emergencies”. Tämä on kutsu kaikille maailman maille ryhtyä toimiin terveyspalveluiden kriisivalmiuden parantamiseksi.

Yhdistyneiden kansakuntien eri toimielimien ja muiden kansainvälisten toimijoiden välinen yhteystyö on elintärkeää, jotta kaikki maat voivat saavuttaa tämän tavoitteen. The World Disaster Reduction -kampanja vuosille 2008–2009 on Maailman terveysjärjestön (WHO), YK:n kansainvälisen katastrofiriskin vähentämisstrategian (UN International Strategy for Disaster Reduction) ja Maailmanpankin yhteistyökampanja, jonka tavoitteena on kehittää terveyspalveluiden kriisivalmiutta syklonien, maanjäristysten ja muiden luonnonkatastrofien sattuessa.

Meidän on turvattava kansanterveys kehittämällä sellaisia terveyspalveluita, jotka eivät ole alttiita luonnonkatastrofeille. Meidän tulee myös varmistaa, etteivät ne joudu aseellisten konfliktien kohteiksi. Terveydenhuoltohenkilöstön on saatava asianmukaista koulutusta, jotta he kykenevät työskentelemään turvallisesti kriisitilanteissa ja pelastamaan ihmishenkiä, joutumatta itse konfliktien uhreiksi. Meidän on myös varmistettava kriisitilanteen päätyttyä niiden terveyspalveluiden jatkuvuus, joista yhteisöt ovat eniten riippuvaisia, kuten immunisaatiohoito, dialyysihoito ja turvalliset synnytykset.

Kaikkia suuronnettomuuksia ei voida välttää, mutta me voimme työskennellä yhdessä varmistaaksemme, että katastrofin sattuessa sairaaloilla ja muilla terveyspalveluilla on riittävät valmiudet pelastaa ihmishenkiä.

Lisätietoa maailman terveyspäivän teemasta: http://www.who.int/world-health-day/2009/en/index.html