Pääsihteerin viesti maailman tietoyhteiskuntapäivänä 17.5.2008

Aikaisimmista rummunlyönneistä alkaen sähköttäminen, ”etäältä kirjoittaminen”,  ollut pysyvä osa meidän elämäämme ja tekniiikkaa joka kehittyy alituisesti. Mahdollisuus lähettää nopeasti tietoa pitkien etäisyyksien päähän kutistaa ajan ja paikan välistä tilaa ja on näin ollen lisännyt merkittävästi ihmisten mahdollisuuksia aina henkilökohtaisten viestien lähettämisestä ja monimutkaisten taloudellisten tapahtumien toteuttamisesta elintärkeiden viestien perille saattamiseen niin sodan kuin rauhan aikana. Maailman tietoyhteiskuntapäivä on merkkinä viestintä- ja tietoyhteiskunnan roolista tämän päivän yhteiskunnassa mahdollistaen ja uudistaen niitä asioita joita teemme, kuten myös yleismaailmallista tarvetta kommunikoida ja tehdä yhteistyötä yli rajojen.

Vuonna 1865 toukokuun 17. päivänä perustettiin myös Kansainvälinen televiestintäliitto (International Telecommunication Union, ITU). Tuolloin ideana oli lähettää sähköisiä signaaleja kaapeleita pitkin aiheuttaen dramaattisen ketjureaktion muutaman kilpailevan tekniikan välillä. ITU luotiin täyttämään lisääntyvää kansainvälisten standardien tarvetta. Alku ajoista lähtien ITU:lla on ollut merkityksellinen rooli sen luodessa yhtyeksiä ympäri maailmaa, tämä haaste jatkuu tänä päivänä uuden 3G puhelimen ja laajakaistateknologian muodossa.

Huolimatta tästä viestintäteknologia ei ole yleismaailmallista ja se ei ole tavoittanut kaikkia. Genevessä vuonna 2003 ja Tunisissa vuonna 2005 järjestetyt tietoyhteiskunta-huippukokoukset ovat korostaneet tätä sekä viestintäteknologian merkitystä kehitykselle. Kokoukset kehottivat jäsenmaita luomaan maailmanlaajuisen ”suurimittaisen, ihmiskeskeisen ja kehitysorientoituneen tietoyhteiskunnan” jakamalla tietoa ja oppeja.

Huippukokoukset kehottivat jäsenvaltioita myös huomioimaan vammaisten henkilöiden ja muiden suojattomien ryhmien erityistarpeet. Tämän vuoden teema on ”vammaisten yhdistäminen” ja  tarkoituksena on painottaa viestintäteknologian merkitystä vammaisten elämässä ja luoda kaikille vammaisille pääsy viestintäteknolgian äärelle. Kun mukaan lasketaan vammaisten perheet, maailmassa on lähes kaksi miljardia ihmistä, joiden elämään vammat vaikuttavat – se on lähes kolmasosa koko maailman väestöstä. On tärkeää muistaa, että kuka tahansa voi vammautua milloin tahansa.

 Meidän tulee muuttaa asenteitamme ja lähestymistapojamme vammaisia ihmisiä kohtaan ja meidän tulee nähdä heidän perustuvanlaatuiset vapaudet – ja oikeudet toteuttaa itseään, sisältäen vammaisten täydet oikeudet osallistua tietoyhteiskuntaan tuoden esille omia aloitteita ja ideoita.

Tämä sisältää merkittävän haasteen, mutta meidän täytyy löytää luovia ratkaisuja, mikä tarkoittaa myös, että meidän tulee kehittää uusia apuvälineitä ja helpottaa pääsyä viestintäteknologian pariin. Minä kehotan päätöksentekijöitä ja elinkeinoelämän johtajia edistämään teknistä ja tieteellistä tutkimusta, joka on vaikutukseltaan laajamittaista ja joka on kaikkien saatavilla.

Sallikaa meidän tänä päivänä tarttua lupauksiin ja tukea vammaiskonvention periaatteita ja sallikaa meidän tehdä yhteistyötä saavuttaaksemme kaikille ihmisille samanarvoiset mahdollisuute nauttia niistä mahdollisuuksista, joita on jo olemassa ja niistä joita tullaan vielä kehittämään meidän alati kehittyvässä maailmassa.