PÄÄSIHTEERIN VIESTI MAAILMAN TUBERKULOOSIPÄIVÄNÄ

5000 ihmistä joka päivä kuolee tuberkuloosiin, vaikka tauti on sekä ehkäistävissä että parannettavissa. Selvästikin meidän täytyy tehdä enemmän jos haluamme saavuttaa tätä maailman pahinta tautia koskevan vuosituhattavoitteen eli pysäyttää tuberkuloosin leviämisen vuoteen 2015 mennessä. Maailman terveysjärjestön tuberkuloosin torjuntaan suosittaman DOTS-strategian valtavan lisäyksen ansiosta 17 miljoonaa ihmistä on hoidettu yhdeksän vuoden aikana ja mahdollisuutemme tämän tavoitteen saavuttamiseen ovat siten parantuneet merkittävästi.

WHO raportoi, että kahdeksassa tapauksessa kymmenestä potilaan hoito on onnistunut DOTS-ohjelmassa ja 45 % tartunnan saaneista potilaista saivat hoitoa vuonna 2003, mikä on 28 % enemmän kuin vuonna 2000. Mutta valtavia esteitä on edelleen, erityisesti Afrikassa heikon terveydenhuoltojärjestelmän, loppuunpalaneiden terveysalan työntekijöiden ja tuberkuloosia lisäävän HIV/AIDS-epidemian muodossa. Nelson Mandelan sanoin “Me emme voi voittaa taistelua AIDS:ia vastaan jos emme samanaikaisesti taistele myös tuberkuloosia vastaan. Tuberkuloosi tarkoittaa liian usein kuolemantuomiota AIDS:iin sairastuneille ihmisille.” Kehotankin Afrikan johtajia asettamaan taistelun näitä molempia tauteja vastaan tärkeysjärjestyksen kärkeen.

Stop TB Partnership on yhtiö, jossa on mukana 350 hallitusta ja järjestöä. Se vaikuttaa muovaamalla yksimielisyyden toimintastrategioista, koordinoimalla vastuuta, luomalla mekanismeja laadukkaaseen lääkkeiden jakeluun sekä toimimalla uuden diagnostiikan, lääkkeiden ja rokotteiden käytön hyväksi. Hallitukset, kahdenväliset järjestöt, maailmanlaajuinen HIV/AIDS- ja terveysrahasto sekä Maailmanpankki tarjoavat lisää resursseja. Silti maailmanlaajuisen vaikutuksen aikaansaamiseksi täytyy tehdä lisää töitä. Meidän täytyy tukea enemmän tuberkuloosiin sairastuneita hoitavia ihmisiä ja avustaa heitä tässä työssä. Nämä hoitajat eivät ole ainoastaan julkisen terveydenhuollon lääkäreitä ja sairaanhoitajia, vaan myös muun muassa yhteisöjen johtajia, entisiä potilaita ja naisjärjestöjä.

Näin laaja toimintaverkosto on vahvin aseemme taistelussa tuberkuloosia vastaan. Omistautukaamme uudelleen tuolle tehtävälle näin Maailman tuberkuloosipäivänä.