Pääsihteerin viesti maailman väestöpäivänä

 

 

11. heinäkuuta 2009

Vallitseva lähihistoriamme pahin maailmanlaajuinen talouden taantuma velvoittaa meidät löytämään kaikista tehokkaimpia keinoja jatkaa Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhattavoitteiden toteutumiseksi saavutettua edistystä. Tänä vuonna maailman väestöpäivän huomionkohteeksi on valittu investoiminen naisten ja tyttöjen hyvinvointiin, mikä on mitä parhain keino vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kovalla työllä saavutettu edistys terveydenhuollon parantamisessa ja köyhyyden vähentämisessä uhkaa kääntyä taaksepäin maiden kiristäessä budjettejaan talouskriisin vaikutuksesta. Kotitalouksien tulojen laskiessa tytöt jättävät poikia todennäköisemmin koulun kesken. Yritysten voittojen laskiessa on myös todennäköisempää, että juuri naiset menettävät työpaikkansa ja tulonlähteensä. Lisäksi raskaus on naisille merkittävä terveysriski terveydenhuoltojärjestelmien heikentyessä. Jo ennen talouskriisin vaikutuksia, yksi nainen kuoli joka minuutti raskauteen ja synnytykseen liittyvien syiden takia. Melkein kaikki kuolemat tapahtuivat kehitysmaissa, joissa kriisi on vain entisestään syventänyt naisten köyhyyttä.

Tyttöjen koulutukseen investoimalla saadaan tunnetusti aikaan hyviä tuloksia. Koulutetut tytöt ansaitsevat yleensä enemmän ja he pystyvät hankkimaan itselleen parempia työpaikkoja. He saavat myös vähemmän ja terveempiä lapsia, sekä synnyttävät turvallisemmissa olosuhteissa.

Investoimalla naisten terveyteen, ja erityisesti lisääntymisterveyteen, emme pelasta vain puolen miljoonan äidin hengen, vaan lisäämme myös maailman maiden tuottavuutta noin 15 biljoonalla USA:n dollarilla joka vuosi. Juhlistaessamme YK:n väestö- ja kehityskonferenssin viidettätoista vuosipäivää, yrittäkäämme voimistaa pyrkimyksiä mahdollistaa kaikille maailman ihmisille yhtäläinen pääsy lisääntymisterveyspalveluihin vuoteen 2015 mennessä.

Tänä maailman väestöpäivänä kutsun kaikkia maailman päättäjiä suojelemaan naisten mahdollisuuksia omaehtoiseen toimeentuloon ja tyttärien koulutukseen, sekä sitoutumaan lisääntymisterveyspalveluiden ylläpitoon, johon sisältyy myös vapaaehtoinen perhesuunnittelu. Edistäkäämme naisten ja tyttöjen oikeuksia ja valtaistakaamme naiset yhteiskunnan tuottaviksi jäseniksi, myötävaikuttaen samalla talouden toipumiseen ja talouskasvuun. Parempaa investointia tulevaisuuteen emme voi tehdä.
 

 

 

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon.