Pääsihteerin viesti maailman vesipäivänä 22. maaliskuuta 2007

Maailman vesipäivän teema tänä vuonna on ”vesipulan kanssa selviytyminen”.

Vesipula voi olla konkreettinen, taloudellinen tai järjestelmän ongelma, ja se voi vaihdella niin ajallisesti kuin myös paikallisesti. Noin 700 miljoonaa ihmistä 43 maassa kärsii vesipulasta tällä hetkellä, ja vuoteen 2025 mennessä vesipulasta kärsivien määrä noussee yli 3 miljardin.

Maailman vesien tila pysyy haavoittuvaisena, ja tarve kokonaisvaltaisen ja kestävän lähestymistavan löytäminen on tärkeämpää kuin koskaan. Käytettävissä olevat lähteet ovat kovalla koetuksella nopean väestönkasvun, kestämättömien kulutustottumusten, heikkojen hallintatapojen, saasteiden, riittämättömän infrastruktuuriin panostamisen, ja vedenkäytön tehottomuuden seurauksena.

Kuitenkin tulemme tarvitsemaan yhä enemmän vettä tulevina vuosikymmeninä: tarvitsemme vettä voidaksemme tuottaa ruokaa, tarjota puhdasta juomavettä ja sanitaatiomahdollisuudet, pitääksemme teollisuuden käynnissä ja voidaksemme ylläpitää jatkuvasti kasvavia kaupunkejamme. Kuilu veden saannin ja sen tarpeen välillä kasvanee yhä suuremmaksi, ja se tulee uhkaamaan sosiaalista kehitystä ja ympäristön tasapainoa. Kokonaisvaltainen vesivarojen hallinta tulee olemaan tärkeämpää kuin koskaan vesipulan ratkaisemisessa. Samoin kansainvälinen yhteistyö tulee olemaan tärkeässä roolissa, sillä monet maailman joista ja pohjavesilähteistä sijaitsevat useampien maiden alueilla. Tämänkaltainen yhteistyö voi osaltaan auttaa maiden rajat ylittävän harmoonisen yhteiselon aikaansaamisessa.

YK:n vuosituhattavoitteet ovat auttaneet turvallisen juomaveden ja sanitaatiomahdollisuuden merkityksen esilletuomisessa. Nämä kaksi asiaa erottavat kiistämättä sen osan ihmisistä, joka viettää terveellistä ja turvallista elämää siitä väestönosasta, joka elää köyhyydessä, ja joka on kaikkein haavoittuvaisin useiden hengenvaarallisten tautien edessä. Vesi- ja hygieniaongelman ratkaiseminen on välttämätön köyhyyden poistamisessa ja muiden vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa.

Tie tästä eteenpäin on selvä: instituutioita ja hallintoa tulee vahvistaa kaikilla tasoilla, teknologian osuutta tulee lisätä, samoin kuin taloudellisia resursseja. Lisäksi meidän tulee pitää mielessä opitut läksyt sekä hyödyntää jo hyviksi todettuja toimintatapoja. Tänä maailman vesipäivänä vetoan Yhdistyneisiin kansakuntiin sekä kaikkiin asianomaisiin tiiviimmän yhteistyön ja toiminnan puolesta. Tämä ei koske ainoastaan kuluvaa vuotta, vaan koko ”kansainvälisen toiminnan vuosikymmentä” 2005-2015, joka tunnetaan nimellä ”Vettä elämää varten”.