PÄÄSIHTEERIN VIESTI MAAILMAN VESIPÄIVÄNÄ

Tämän vuoden maailman vesipäivän teema on “Vesi ja kulttuuri”. Vesi ei ole ainoastaan elämän edellytys – sillä on myös useita erilaisia kulttuurisia merkityksiä. Vesi voi olla inspiraation lähde taiteilijoille, se on usein tieteellisen tutkimuksen kohde ja monissa uskonnoissa sillä on korvaamaton merkitys eri rituaaleissa.

Veden tärkeydestä ja sen suorastaan pyhästä luonteesta huolimatta sitä tuhlataan ja väheksytään kaikkialla maailmassa, niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. Kahdeksallatoista prosentilla maailman väestöstä ei ole pääsyä puhtaan juomaveden ääreen, ja 40 % puuttuvat perussanitaatiopalvelut. Joka päivä noin 6000 ihmistä kuolee likaisen veden aiheuttamiin tauteihin. Suurin osa heistä on lapsia.

Tämän vuoksi Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous on julistanut vuosien 2005 ja 2015 välisen ajan Kansainväliseksi veden vuosikymmeneksi. Toimintavuosikymmenen teema, “Water for Life”, korostaa veden merkitystä elämälle. Teeman on tarkoitus rohkaista kaikkia toimimaan, jotta saisimme kiinni kansainvälisesti sovitut tavoitteet veden ja sanitaatiopalveluiden turvaamiseksi.

Yleiskokous painotti myös, että naiset tulee ottaa mukaan kaikkiin veteen liittyviin kehityshankkeisiin. Monissa kulttuureissa, erityisesti alkuperäiskansojen parissa, naisia pidetään veden vartijoina. Juuri he viettävät vaivalloisia tunteja etsien ja kantaen vettä. Naisten täytyy saada olla aiempaa mielekkäämmällä tavalla mukana päätöksenteossa – pohdittaessa kuinka vesivaroja käytetään ja hallitaan – jotta heidän maansa voivat hyötyä heidän tiedoistaan ja taidoistaan.

Samaan aikaan tämän vuoden Maailman vesipäivän kanssa pidetään järjestyksessä neljäs Maailman vesifoorumi Mexico Cityssä. Toivon kaikkien osapuolien työskentelevän yhdessä ja lähettävän selkeän viestin maailmalle tämän haasteen kiireellisyydestä.

Tänään julkaistaan myös toinen painos maailman vesitilannetta koskevasta kehitysraportista World Water Development Report (http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr2/table_contents.shtml). Raportin on teettänyt UNESCOn alainen vesiohjelma (World Water Assessment Programme, WWAP). Julkaisu kertoo, mitä maailman pitäisi tehdä, jotta makenveden hallintaan liittyvät haasteet saataisiin ratkaistua, ja mitä YK voi asialle tehdä. Suosittelen julkaisua laajemmallekin yleisölle.

Tänään, Maailman vesipäivänä, tunnistakaamme puhtaan veden kulttuurinen, taloudellinen ja ympäristömerkitys. Suojelkaamme entistä päättäväisemmin jokia, järviä ja pohjavesivarantoja. Meidän täytyy jakaa vesivarat tasa-arvoisemmin ja tehostaa vedenkäyttöämme erityisesti maataloudessa.

Ryhtykäämme yhdessä kansainvälisten elinten, hallitusten ja eri kulttuurien paikallisten yhteisöjen kanssa kestäviin ponnisteluihin, jotta saavuttaisimme tavoitteemme.