PÄÄSIHTEERIN VIESTI MAAILMAN YMPÄRISTÖPÄIVÄNÄ

Kaupungistuminen on haaste ympäristölle

Tämän vuoden maailman ympäristöpäivän teemana on “Vihreät kaupungit: suunnitelma planeetan puolesta”. Teema korostaa yhtä aikamme merkittävimmistä trendeistä: kaupunkialueilla asuvien ihmisten määrä kasvaa jatkuvasti nopeaa vauhtia.

Seuraavan neljännesvuosisadan aikana väestö kasvaa miltei yksinomaan kaupungeissa ja pääasiassa kehitysmaissa. Vuoteen 2030 mennessä yli 60% maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla. Nopea kaupungistuminen aiheuttaa perustavanlaatuisia muutoksia köyhyydestä työttömyyteen, rikollisuudesta huumeriippuvuuteen. Jo nyt joka kolmas kaupunkilainen asuu slummissa. Liian monessa laajentuvassa kaupungissa ympäristönsuojelu ja -suunnittelu on vähäistä.

Kaupunkien kasvun vaikutukset ympäristöön ovat huomattavat. Kaupugit kuluttavat runsaasti luonnonvaroja ja tuottavat paljon jätettä. Lisäksi suurin osa ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasuista tuotetaan kaupungeissa. Kaupungit heikentävät paikallisen veden laatua, kuluttavat pohjavettä, saastuttavat merta ja ilmaa sekä kuluttavat maata siten heikentäen luonnon monimuotoisuutta.

Asutuksen keskittymisen takia vuosituhattavoitteita ei voida saavuttaa, ellei ympäristösuunnittelua oteta huomioon kaupunkien hoidon eri osa-alueilla. Ympäristöystävällisten kaupunkien luominen on suuri haaste, mutta tarvittava teknologia ja asiantuntemus ovat jo olemassa. Puhdas liikenne, energiaa säästävät rakennukset, oikeanlainen sanitaatio ja säästeliäs veden käyttö ovat jo nyt kaikkien saatavilla edullisesti.

Maailman ympäristöpäivänä kehotan yksilöitä, yrityksiä, paikallisia ja kansallisia päättäjiä tarttumaan urbanisoituvan yhteiskunnan ympäristöhaasteisiin. Kaupunkialueiden tieto ja kaupungeissa oleva luonnollinen energia täytyy käyttää hyväksi. Meidän tulee luoda ”vihreitä kaupunkeja”, joissa ihmiset voivat kasvattaa lapsensa ja tavoitella unelmiaan hyvin suunnitellussa, puhtaassa ja terveellisessä ympäristössä.