Pääsihteerin viesti maailman ympäristöpäivänä

Tällä kertaa maailman ympäristöpäivän teema,“Don’t Desert Drylands”, tuo esiin kuivat alueet ja aavikoitumisen, sillä tänä vuonna vietetään kansainvälistä aavikoiden ja aavikoitumisen vuotta. Maailmassa on laajoja kuivia ja puolikuivia alueita, joista on pidettävä huolta.

Kuivia alueita on joka puolella maapalloa ja ne kattavat yli 40 prosenttia maapallon maapinta-alasta. Lähes kaksi miljardia ihmistä – kolmasosa koko ihmiskunnasta – asuu kuivilla alueilla. Heistä useimmille elämä on kovaa ja tulevaisuus epävarma. He elävät maailman ekologisilla, taloudellisilla ja sosiaalisilla reuna-alueilla. On ensiarvoisen tärkeää, että emme jätä heitä tai heidän hauraita asuinseutujaan – heidän toimeentulonsa lähdettä – huomiotta.

Kautta maailman köyhyys, kestämätön maankäyttö ja ilmastonmuutos muuttavat kuivia alueita aavikoiksi, ja aavikoituminen puolestaan johtaa köyhyyteen sekä syventää sitä. Arvioiden mukaan 10–20 prosenttia maailman kuivista alueista on jo turmeltunut. Tilanne on erityisen vaikea Saharan etelänpuoleisessa Afikassa ja Etelä-Aasiassa, joissa kuivien alueiden turmeltuminen estää nälän ja äärimmäisen köyhyyden vastaisen taistelun sekä vaarantaa kestävän ympäristökehityksen. Nämä tavoitteet, jotka maailman hallitukset ovat sitoutuneet saavuttamaan vuoteen 2015 mennessä, ovat olennaisia osia suuremmassa tavoitteessa rakentaa turvallisempi tulevaisuus ihmiskunnalle.

On todistettavissa, että kuivien alueiden turmeltuminen sekä kilpailu vähistä luonnonvaroista aiheuttavat konflikteja. Lisäksi ihmiset, joiden toimeentulo ja selviytyminen riippuvat kuivista alueista, muuttavat suurin joukoin kehittyvän maailman kaupunkeihin, joiden voimavarat ovat nyt jo koetuksella, ja elävät siellä ympäristö- ja elintasopakolaisina.

Aavikoitumisprosessin suunnan muuttaminen on vaikeaa, mutta aavikoitumista voidaan ehkäistä. Kuivien alueiden suojeleminen ja elvyttäminen ei kevennä ainoastaan maailman kaupunkialueiden alati kasvavaa taakkaa, vaan on myös askel eteenpäin matkalla kohti rauhaa ja turvallisempaa maailmaa. Se auttaa myös suojelemaan maisemia ja kulttuureja, joiden juuret juontavat sivilisaation aamunkoittoon ja jotka ovat tärkeä osa kulttuuriperintöämme.

Maailman ympäristöpäivänä – kun kymmenen vuotta on kulunut YK:n aavikoitumissopimuksen solmimisesta – kehotan hallituksia ja yhteisöjä kaikkialla maailmassa keskittymään elämän haasteisiin aavikoiden reuna-alueilla. Näin kuivien alueiden asukkaatkin saavat mahdollisuuden tulevaisuuteen, jossa terveydenhuolto ja yhteiskunta kehittyvät ja jossa vallitsee rauha.