Pääsihteerin viesti Maailman ympäristöpäivänä

Riippuvaisuus on vastenmielinen asia. Se kuluttaa ja kontrolloi meitä, saa meidät kieltämään tärkeät totuudet ja sokeuttaa meidät toimiemme seurauksilta. Maailmamme on vaarallisen riippuvainen hiilestä.

Hiili ja öljy ovat päällystäneet tietä kehittyneen maailman teollisuuden kehityksessä. Nopeasti kehittyvät maat ovat nyt ottaneet saman suunnan etsiessään tasa-arvoista elintasoa. Samanaikaisesti vähiten kehittyneissä maissa vähiten kestävät energianlähteet, kuten puuhiili näyttää olevan ainoa vaihtoehto köyhille.
 
Meidän riippuvuus hiileen perustuvasta energiantuotannosta on aiheuttanut merkittävän kasvihuonekaasujen lisän ilmakehässä. Viime vuonna Nobelin palkinnon voittanut hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli naulasi sai kyynisimmät ilmaston lämpenemistä epäilevät muuttamaan kantojaan. Me tiedämme, että ilmastonmuutos on käynnissä. Me tiedämme myös. että hiilidioksidi ja muut kasvihuonekaasut, joita päästöistämme syntyy, ovat syynä tälle.
Me emme ainoastaan polta hiiltä fossiilisten polttoaineiden muodossa. Koko tropiikin alueella arvokkaita metsiä on hakattu ja käytetty paperin valmistamisen, laiduntamiseen ja viljelymaana ja nämä hakatut metsät päätyvät biopolttoaineiden kasvualustaksi kasvavan kulutuksen vuoksi. Tämä seuraava ilmaus meidän tavoista ei ainoastaan vapauta runsaasti hiilidioksidia, mutta lisäksi se tuhoaa arvokkaita raaka-aineita ilmakehän imiessä hiiltä edistäen ilmastonmuutosta.

Ympäristöllisillä, taloudellisilla ja poliittisilla seuraamuksilla on syvällinen vaikutus ilmaston lämpenemiseen. Ekosysteemit vuorilta valtamerille, napapiireiltä trooppisille alueille läpikäyvät nopeita muutoksia. Alavien alueiden kaupungit kohtaavat tulvia, hedelmälliset alueet aavikoituvat ja sää muuttuu yhä vaikeammin ennustettavaksi.

Kaikki tulevat kohtaamaan seuraamukset. Säästä johtuvat onnettomuudet ja viljan hintojen nousu rasittaa eniten köyhintä väestönosaa, mutta jopa rikkaimmat maat kohtaavat laskusuhdanteen ja maailmalla vähenevien raaka-aineiden vaikutukset. Lieventääksemme ilmastonmuutosta, hävittääksemme köyhyyden ja edistääksemme taloudellista ja poliittista tasapainoa meidän tulee vaatia samaa ratkaisua: meidän tulee muuttaa tapojamme mitä tulee hiilidioksidipäästöihin.  Se on myös tämän vuoden ympäristöpäivän teema. Kampanja näyttää miten haittaava riippuvaisuutemme on ja miten meidän tulee edetä tulevaisuudessa.

Usein tarvitsemme kriisin herätäksemme todellisuuteen. Ilmastokriisin ilmaannuttua liike-elämä ja hallitukset ovat havainneet maapalloon sijoittamisen olevan kaikkea muuta kuin kalliiksi tuleva sijoitus. Tarttumalla ilmaston lämpenemiseen voimme itse asiassa säästää rahaa ja virkistää talouksiamme. Ilmastonmuutoksen kuluja on mahdotonta arvioida, joten taistelu ilmastonmuutosta vastaan voi maksaa vähemmän kuin kukaan meistä osaa edes kuvitella. Joidenkin arvioiden mukaan hinta tulisi olemaan jopa alle yhden prosenttiyksikön koko maailman bruttokansantuotteesta – halpa hinta sen tähden että käytäisiin maailmanlaajuinen sota.

Vielä parempi uutinen on se, että meillä on sekä olemassa että myös kehitteillä teknologioita, joilla meidän hiiliperäisten polttoaineiden kulutus saadaan puhtaammaksi ja tehokkaammaksi yhdessä uusiutuvien energialähteiden auringon, tuulen ja aaltovoiman kanssa. Erityisesti yksityinen sektori on havainnut valtavan kilpailun mahdollisuuden tällä alalla.

Ympäri maailman, kansakunnat, kaupungit, organisaatiot ja liike-elämä harkitsevat uudelleen vihreitä vaihtoehtoja. Olen määrännyt, että YK:n New Yorkin päämajan peruskorjauksen suunnitelman tulee noudattaa ympäristönsuojelullisia suosituksia. Minä olen myös vaatinut kaikkien YK-ohjelmien, rahastojen ja asiantuntijavirastojen lopettamaan pikaisesti hiilen kulutus.

Aikaisemmin tänä vuonna YK:n ympäristöohjelma aloitti ilmastoneutraalin verkoston elävöittääkseen tätä kasvavaa trendiä. Sen ensimmäiset jäsenet, jotka sisältävät maita, kaupunkeja ja yhtiöitä ovat pioneereja kehityksessä, jonka minä uskon merkittävästi muuttavan ympäristöllistä, taloudellista ja poliittista keskustelua ja päätöksentekoa tulevina vuosina.

Maailman ympäristöpäivän viesti 2008 on se, että me kaikki olemme osa ratkaisua. Oli sitten kyse yksilöstä, organisaatiosta, liike-elämästä tai hallituksesta voimme ottaa vielä monta askelta vähentääkseen hiilenkulutuksen jalanjälkeä.