Pääsihteerin viesti maailman ympäristöpäivänä

5.6.2009

Talousmaailmassa vallitseva myllerrys ja rahoituskriisi ovat olleet hätähuuto kiireellisestä tarpeesta uudistaa vanhoja talouden kasvumalleja; on aika siirtyä uudelle vihreämmän ja puhtaamman kehityksen aikakaudelle. Tämän vuoden maailman ympäristöpäivän teemana on ”Maailma tarvitsee sinua”, ”The planet needs you”, jonka tarkoituksena on innostaa meitä jokaista tekemään osuutemme yhteisen planeettamme puolesta.

Ilmastonmuutos on vakava uhka maapallolle. Vaikka kaikki maat kärsivät sen vaikutuksista, köyhät kärsivät kaikista raskaimmin. Meillä on kuitenkin nyt tilaisuus muuttaa tapahtumien kulkua. Kööpenhaminassa neuvotellaan ensi joulukuussa uudesta ratkaisevan tärkeästä ilmastosopimuksesta. Hallituksia täytyy painostaa sinetöimään tämä sopimus, eli ”Seal the Deal”.

Maailma tarvitsee myös niin sanottua ”Green New Deal” -ratkaisumallia, jonka tarkoituksena on elvyttää maailmantaloutta suuntaamalla investointeja uusiutuvaan energiaan, ympäristöystävälliseen infrastruktuuriin ja energiatehokkuuteen. Tämä ei ainoastaan luo uusia työpaikkoja ja vauhdita talouden elpymistä, se myös auttaa ilmaston lämpenemisen torjunnassa. Jos edes osa merkittävistä talouden elvytyspaketeista suunnataan vihreään talouteen, voimme muuttaa tämän päivän kriisin huomisen kestävään kasvuun. Lisäksi vähähiilisiksi talouksiksi siirtyvät maat eivät saa pelkästään ympäristöhyötyjä, ne ovat hyvässä asemassa jakaakseen uutta teknologiaa myös muille.

Planeettamme ei tarvitse ainoastaan hallitusten ja yritysten toimia, se tarvitsee meitä kaikkia. Yksittäiset päätökset saattavat tuntua pieniltä globaaleihin uhkiin ja kehityssuuntauksiin verrattuna, mutta jos miljardit ihmiset tekevät työtä yhteisen tavoitteen eteen, voimme saada aikaan suunnattomia muutoksia.

Tänä vuonna maailman ympäristöpäivänä kannustan kaikkia maailman ihmisiä ryhtymään konkreettisiin toimiin vihreämmän ja puhtaamman planeetan puolesta. Sammuttakaa valot. Käyttäkää julkista liikennettä. Kierrättäkää. Istuttakaa puu. Siivotkaa lähipuistonne. Vaatikaa yrityksiä ottamaan vastuuta ympäristöön liittyvistä käytännöistään. Ja vaatikaa hallituksianne edustajia sitoutumaan maailmanlaajuiseen ympäristösopimukseen Kööpenhaminassa.