Pääsihteerin viesti Olympia-aselevon viettämisestä

Olympialaiset kunnioittavat inhimillistä henkeä. Kisat kokoavat yhteen urheilijoita eri taustoista, kaikista kulttuureista ja kansallisuuksista yhteiseen pyrkimykseen ylittämään itsemme juoksemalla nopeammin, yltämällä pidemmälle, ja kurottamalla korkeammalle. Mutta pelien todellinen erinomaisuus piilee mahdollisuudessa yhdistää inhimillisyys yhteisiin yleismaailmallisiin pyrkimyksiin: tasa-arvo, reilu peli, urheiluhenkisyys, suvaitsevaisuus ja ennen kaikkea rauha.  

Kaikkein näkyvin ja välittömin tiimityön ilmenemismuoto YK:n ja Olympialiikkeen välillä on olympia-aselepo, vaatii sotatoimien lopettamista maailmanlaajuisesti kisojen aikana.

Huolimatta sen rajoitetusta kestosta, tällä aselevolla on rajoittamaton potentiaali. Se voi taata tauon, jonka aikana sotaa käyvät osapuolet tajuavat sodankäynnin raskaan hinnan. Se voi toimia aloitteen tekevänä dialogina ja ikkunana tuoden helpotusta kärsiville ihmisille. Se voi osoittaa maailmalle, että rauha on mahdollista saavuttaa jopa kaikkein vastahakoisimmissa tilanteissa, jos me todella teemme työtä sen eteen.

Mutta olympialaisten aselepo on merkityksellinen vain, jos sitä kunnioitetaan.  Minä yhdyn kansainväliseen Olympiakomiteaan ja YK:n yleiskokoukseen ja kehotan kaikkia sotaakäyviä osapuolia noudattamaan tätä aselepoa. Pyydän heitä jättämään aseet, vaikka vain tilapäisesti, niin että inhimillisyys saisi voiton jo ennen kuin kisat alkavat.