PÄÄSIHTEERIN VIESTI RUANDAN KANSANMURHAN 14. MUISTOPÄIVÄNÄ

7.4.2008

Vierailin aiemmin tänä vuonna kansanmurhan muistokeskuksessa Kigalissa. Tämä kokemus oli yhtä raastava kuin kahta vuotta aikaisemmin tekemäni matka Ruandaan. Toimiessani nyt YK:n pääsihteerinä sillä on minulle vielä syvällisempi merkitys. Oli mahdotonta olla liikuttumatta kävellessäni pitkin keskuksen käytäviä, ja vapisin läpikotaisin nähdessäni mitä ruandalaiset olivat joutuneet kärsimään.

Tänä kansanmurhan 14. vuosipäivänä ajatukseni ovat jälleen kerran kansanmurhan uhreissa, yli 800 000 viattomassa ihmisessä, jotka menettivät elämänsä. Levätkööt he rauhassa. Ajatellessani kansanmurhasta selviytyneitä katson, että heidän rohkeutensa ja lannistumattomuus toimikoon inspiraationa meille kaikille.

Yhdistyneillä kansakunnilla on moraalinen vastuu ottaa opiksi Ruandassa tapahtuneesta. Tämän vuoksi tämä päivä on myös kehotus tukea toimia, joilla vältettäisiin uudet kansanmurhat. Se on asia, jota olen päättänyt tavoitella nyt kun työskentelen YK:n pääsihteerinä, mutta myös tulevaisuudessa. Olen luonut viran kokopäiväisesti toimivalle kansanmurhien ja joukkomurhien ehkäisyyn erikoistuneelle YK:n pääsihteerin erikoisavustajalle, jonka tehtäviin kuuluu valvoa että jäsenmaat noudattavat ”responsibility to protect” -velvoitetta. Jäsenmaat sitoutuvat periaatteeseen, jonka mukaan he toimivat yhdessä turvallisuusneuvoston kautta mikäli jotakin kansanryhmää uhkaa kansanmurha, etninen puhdistus tai rikokset ihmisyyttä vastaan. Aion tehdä kaikkeni työskennellessäni jäsenvaltioiden parissa, jotta saisin johdettua tämän periaatteen sanoista tekoihin.

Olen valmis työskentelemään ihmisoikeuksien puolesta kaikkialla. Haluan suojella, puolustaa ja varmistaa että ne toteutuvat käytännössä. Tänä vuonna ihmisoikeusjulistuksen 60-vuotispäivänä YK jatkaa tiedotustyötä varmistaakseen, että ihmisoikeudet tulevat kaikille tunnetuksi, ymmärretyksi ja että kaikki pääsevät nauttimaan oikeuksistaan kaikkialla. Usein he, jotka tarvitsevat ihmisoikeuksiensa suojelua, kaipaavat muistutusta myös omalla kohdallaan.

Meillä jokaisella on oma rooli näissä tavoitteissa, hallituksilla, tiedotusvälineillä, kansalaisyhteiskunnalla ja yksittäisillä ihmisillä. Toimikoon tämä polttava muisto Ruandan kansanmurhasta meidän tehtävän kannustimena.