PÄÄSIHTEERIN VIESTI YK:N PÄIVÄNÄ

Viettäessämme tänään YK:n 60-vuotisjuhlaa meidän on huomattava, että nykypäivän maailma on hyvin erilainen kuin YK:ta perustettaessa.

YK:n tulee pohtia tätä uutta aikakautta ja vastata sen tuomiin haasteisiin. Sadoilla miljoonilla ihmisillä ei ole suojaa nälänhätää, sairauksia ja ympäristön tuhoutumista vastaan, vaikka maailmalla olisi keinot pelastaa heidät.

Viime kuussa New Yorkissa maailman johtajat yrittivät vastata yhdessä näihin haasteisiin.

Niin rikkaiden kuin köyhien maiden johtajat sitoutuivat yksityiskohtaisiin toimenpiteisiin, jotka täysin toteutettuina voivat puolittaa nälänhädän ja köyhyyden seuraavan kymmenen vuoden aikana.

He päättivät luoda uusia YK-elimiä ihmisoikeuksien edistämiseksi ja kestävän rauhan rakentamiseksi sotien tuhoamiin maihin.

He lupasivat taistella kaikkia terrorismin muotoja vastaan ja toimia yhdessä tarpeen vaatiessa suojellakseen ihmisiä kansanmurhilta ja muilta hirvittäviltä rikoksilta.

He päättivät YK:n sihteeristön uudistamisesta.

Mutta ilmastonmuutoksesta ja turvallisuusneuvoston uudistamisesta he pystyivät antamaan vain heikkoja lausuntoja. Ydinaseiden leviämisestä ja aseistariisunnasta he eivät päässeet lainkaan yksimielisyyteen.

He jättivät meille paljon tehtävää. Nyt, kun juhlimme korvaamattoman järjestön 60-vuotispäivää, lupaan että teen osuuteni. Ja luotan teihin, maailmankansalaisiin, että teette omanne.