Pääsihteerin viestin ensimmäisenä kansainvälisenä demokratian päivänä

Olen liikuttunut voidessani juhlia kanssanne tätä yleiskokouksen julistamaa ensimmäistä kansainvälistä demokratian päivää. Päivän tarkoituksena on muistella yleismaailmallista demokratian julistusta, jonka parlamenttienvälien liitto teki vuonna 1997.

Kun parlamenttienvälinen liitto teki julistuksen 11 vuotta sitten kokonaisvaltaisena ohjeena valtioille ja parlamenteille ympäri maailmaa, se asetti merkkipaalun demokratian edistämistyölle. Kuten yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus yli 50 vuotta sitten, demokratian julistus täytti aukon normatiivissa ohjeissa. Julistus antaa informaatiota ja tukee demokratian perusperiaatteita, demokraattisen hallinnon elementtejä sekä demokratian kansainvälisiä ulottuvuuksia.

On erittäin tärkeää, että tämä päivä luotiin valtioiden toimesta, jotka työskentelevät kovasti hoitaakseen ja vahvistaakseen uutta demokraattista perustustaan. Kun uusien ja palautettujen demokratioiden kansainvälinen konferenssi ehdotti päivää yleiskokouksessa, se lähetti voimakkaan viestin maailmalle.

YK:n pääsihteerinä haluan varmistaa, että YK työskentelee maailmanlaajuisesti, minne tahansa menemme, auttaen ihmisiä ja valtioita joka puolella rakentamaan ja vahvistamaan demokraattisia järjestelmiä. Kokemus on opettanut aina uudestaan ja uudestaan, että demokratia on elintärkeää rauhan, ihmisoikeuksien ja kehitystavoitteiden saavuttamisessa. Vahvat demokratiat eivät sodi toisiaan vastaan. Ihmisoikeudet ja lait toteutuvat parhaiten demokraattisessa yhteiskunnassa. Lisäksi kehitystä tapahtuu paljon todennäköisimmin, mikäli ihmisillä on sananvaltaa hallituksensa toimintaan sekä mahdollisuus nauttia kehityksen tuloksista.        

Demokratian perimmäisen totuuden voi huomata joka paikassa: se on lopulta voimakkaan ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan tuotos – yhteiskunnan, joka vaalii vastuullista kansalaisuutta ja saa demokraattiset hallintomuodot toimimaan.

Toisin sanottuna, demokratiatyö ei ole penkkiurheilua, vaan ennemmin kuin maraton: se on pitkä taistelu, johon osallistuvat paitsi yksittäiset kanaslaiset, lukuisat yhteisöt sekä kokonaiset kansakunnat. Varmistakaamme yhdessä, että jokainen pelaaja antaa kaikkensa.

Ban Ki-Moon