Pääsihteerin viesti Afrikan teollisen kehittämisen päivänä

alt

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

alt 

PÄÄSIHTEERI

VIESTI AFRIKAN TEOLLISEN KEHITTÄMISEN PÄIVÄNÄ

20. marraskuuta 2010

Tänä vuonna Afrikan teollisen kehittämisen päivää vietetään ympäri maailmaa taloudellisesti vaikeana ajankohtana. Samalla maanosan osuus heikentyneestä maailmantaloudesta pysyy suhteettoman alhaisena. Afrikan teollisuustuotanto oli vain 0,9 prosenttia globaalista kokonaismäärästä vuonna 2008 ja sen tärkeimpien kauppatavaroiden osuus viennin arvosta on vieläkin yli puolet.

            Tänä vuonna Afrikan teollisen kehittämisen päivää vietetään teemalla “Kilpailukykyiset teollisuudenalat Afrikan kehityksen puolesta”. Teema korostaa tarvetta lisätä kansainvälistä yhteistyötä, jotta maanosan potentiaali pääsisi valloilleen.

Tiedämme, että Afrikan maatalous- ja mineraaliresurssien jalostaminen antaa tuotteita, joilla on korkeampi arvo ja jotka voivat auttaa maanosan integroimisessa osaksi maailmantaloutta. Yhteinen haasteemme on auttaa Afrikkaa kapasiteetin luomisessa, jotta se kykenisi tähän.

Yhdistyneiden Kansakuntien teollisen kehityksen järjestö jatkaa tukeaan Afrikan Unionin toimeenpanostrategialle, joka liittyy Afrikan kiihtyvän teollisen kehityksen suunnitelmaan.  Onnistuminen riippuu siitä, miten paljon resursseja Afrikan maat ja näiden kumppanit antavat suunnitelman toimeenpanolle. Resurssien mobilisoiminen ja viisaasti käyttäminen on tänä päivänä yhä tärkeämpää, sillä globaali taloudellinen kriisi on vähentänyt Afrikan vientituotteiden kysyntää, asettanut rajoitteita valtionavulle ja hidastanut diasporasta tulevia rahalähetyksiä.

Afrikka ei ole ainoa maanosa, joka kärsii Afrikan talouden ongelmista. Nykypäivän keskinäisriippuvaisessa maailmassa köyhyys ja epävakaus heijastuvat pitkälle. Kestävä lähestymistapa teolliseen kehitykseen Afrikassa voi auttaa yhteisöjen olojen kohentamisessa ja ympäristön suojelemisessa, ja se voi osaltaan olla mukana luomassa parempaa maailmaa kaikille.

Afrikan teollisen kehittämisen päivänä vaadin parempaa tukea maanosan pyrkimyksille luoda vihreämpi ja vauraampi tulevaisuus.