Pääsihteerin viesti ihmisoikeuksien päivänä

alt

alt10. joulukuuta 2010 – Ihmisoikeudet muodostavat perustan vapaudelle, rauhalle, kehitykselle ja oikeudelle – ja ne ovat Yhdistyneiden Kansakuntien työn keskiössä kaikkialla maailmassa.

Lait, jotka suojelevat ja edistävät ihmisoikeuksia, ovat korvaamattomia. Mutta usein kehitys riippuu ihmisistä… rohkeista naisista ja miehistä… jotka pyrkivät suojelemaan omia ja muiden oikeuksia… ja yrittävät määrätietoisesti tehdä oikeuksista todellisia kaikille.

Omistamme tämän vuoden ihmisoikeuksien päivän näille ihmisoikeuksien puolustajille.

Puolustajien ryhmä on kirjava. Puolustaja saattaa kuulua kansalaisjärjestöön, olla journalisti tai jopa yksittäinen kansalainen, joka on saanut kannusteen toimintaan lähellä kotia tapahtuvista rikkomuksista.

Mutta heitä kaikkia yhdistää sitoutuminen vääryyksien paljastamiseen, haavoittuvien puolustamiseen ja rankaisemattomuuden lopettamiseen. He nousevat ylös vastustamaan ja puhuvat suunsa puhtaaksi – tänään he myös tviittaavat – vapauden ja ihmisarvon puolesta.

Ihmisoikeuksien puolustajat näyttelevät keskeistä roolia syrjinnän vastaisessa taistelussa. He tutkivat loukkauksia ja auttavat uhreja saamaan oikeutta ja tukea.

Aivan liian usein heidän työnsä tuo mukanaan suuren riskin.

Puolustajia vainotaan, he menettävät työpaikkansa, ja heidät vangitaan väärin perustein. Monessa maassa he joutuvat kidutuksen, väkivallan tai murhan kohteeksi.

Myös heidän ystävänsä ja perheenjäsenensä saavat sietää häirintää ja pelottelua.

Naispuoliset ihmisoikeuksien puolustajat kohtaavat erityisiä riskejä, ja tarvitsevat sen takia erityistä tukea.

Ihmisoikeuksien päivä antaa meille tilaisuuden kunnioittaa ihmisoikeuksien puolustajien rohkeutta ja saavutuksia kaikkialla – ja sitoutua tekemään enemmän heidän työnsä suojelemiseksi.

Valtiot kantavat ensisijaisen vastuun ihmisoikeuksien puolestapuhujien suojelemisessa. Pyydän kaikkia valtioita takaamaan sananvapauden ja kokoontumisvapauden, jotka tekevät puolustajien työstä mahdollista.

Kun ihmisoikeuksien puolestapuhujien henkiä uhataan, olemme kaikki turvattomampia.

Kun ihmisoikeuksien puolestapuhujien äänet hiljennetään, oikeuden ääni hukkuu.

Ihmisoikeuksien päivänä, saakaamme inspiraatiota heistä, jotka yrittävät tehdä maailmasta oikeudenmukaisemman paikan elää. Ja muistakaamme että jokainen – taustasta ja koulutuksesta huolimatta – voi olla ihmisoikeuksien esitaistelija.

Käyttäkäämme tätä voimaa hyväksemme. Olkaamme kaikki ihmisoikeuksien puolustajia.