Pääsihteerin viesti kansainvälisenä demokratian päivänä

alt

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

alt 

Pääsihteeri


VIESTI KANSAINVÄLISENÄ DEMOKRATIAN PÄIVÄNÄ

15. syyskuuta 2010

 

Tämän vuoden kansainvälinen demokratian päivä koittaa vain päiviä ennen vuosituhattavoitteiden seurantakokousta New Yorkissa.

Maailman johtajien kokoontuessa edistämään vuoteen 2015 mennessä saavutettavien tavoitteiden toteutumista meille tarjoutuu tärkeä tilaisuus alleviivata sitä keskeistä roolia, joka demokratialla on köyhyyden vähentämisessä ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Viisi vuotta sitten maailmankokouksessaan maailman johtajat saavuttivat yksimielisyyden siitä, että demokratia, kehitys ja ihmisoikeudet riippuvat toisistaan ja voimistavat toisiaan. Vuoden 2000 vuosituhatjulistuksessaan maailman hallitukset sopivat muotoilusta, jonka mukaan ”emme säästele ponnistuksissamme edistää demokratiaa ja vahvistaa laillisuusperiaatetta sekä kaikkien kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeussopimuksien ja perusvapauksien kunnioitusta, mukaan luemme myös oikeuden kehitykseen”.

Läpinäkyvyys, vastuullisuus ja reagoiva hallinto ovat välttämättömiä kehitystyömme onnistumisen kannalta.

Kestävä valvonta, vireä kansalaisyhteiskunta, vapaa tiedon ja ideoiden vaihto, kansalaisten osallistuminen – kaikki nämä demokratian tunnusmerkit ovat ratkaisevia taloudellisen kasvun ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ainesosia.

Demokratia ei etene lineaarisesti eikä sen kehitys ole peruuttamatonta. Viime aikoina monissa paikoissa maailmaa olemme nähneet vakavia uhkia vaivalla saavutetuille edistysaskeleille demokraattisessa hallinnossa. Joissain yhteiskunnissa demokratian ja kansalaisyhteiskunnan puolesta taistelevat tahot ovat kohdanneet uusia vastakkaisia toimenpiteitä. Toisissa yhteiskunnissa perustuslaillinen järjestys on kyseenalaistettu ja jopa ylitetty, toisinaan jopa väkivaltaisesti.

Meidän kaikkien pitäisi olla huolissamme kaikista tällaisista takapakeista, jottei siitä pääse muodostumaan trendiä. Takaiskut demokratian etenemisessä tarkoittavat takaiskuja myös kehityksen kannalta. Kehityksellä on paljon suuremmat edellytykset toteutua, jos ihmisille annetaan todellinen mahdollisuus osallistua omaan hallintoonsa sekä tilaisuus nauttia edistyksen hedelmistä.

Tämä asettaa kansainvälisen yhteisön vastuuseen. Ihmiset kaikkialla maailmassa kääntyvät YK:n puoleen, jotta tämä auttaisi suojelemaan ja edistämään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja laillisuutta. Meidän odotetaan täyttävän ne sitoumukset, joita olemme tehneet kuluneen vuosikymmenen aikana.

Kolmantena kansainvälisenä demokratian päivänä pyydän kansalaisia ja heidän hallintojaan viettämään päivää osallistumalla toimiin, jotka korostavat heidän tukeaan demokratialle. Muistakaamme, että tarve demokraattiseen hallintoon kantautuu kaikkialta maailmasta. Demokratia on tavoite itsessään ja se on välttämätön edellytys ihmiskunnan kehitykselle. Antakaamme tämän viestin kuulua niin vuosituhattavoitteiden seurantakokouksessa kuin kautta maailman.