Pääsihteerin viesti kansainvälisenä demokratian päivänä

alt

PÄÄSIHTEERI

alt

VIESTI KANSAINVÄLISENÄ DEMOKRATIAN PÄIVÄNÄ

New York, 15. syyskuuta 2011

Tämä vuosi on ollut merkittävä demokratian historiassa. Miljoonat ihmiset osallistuivat dramaattisiin tapahtumiin Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa sekä muualla ja vielä useammat ihmiset seurasivat näitä tapahtumia mielenkiinnolla. Heidän sitoutumisensa vahvisti, että demokratia on universaali malli, jota kaikki kaipaavat ja ajatus, joka ei ole vieras millekään kulttuurille. Tämä vuosi on myös muistuttanut siitä, että demokratiaa ei voi viedä tai pakottaa muiden maiden toimesta; sen täytyy muodostua ihmisten omasta tahdosta aktiivisen kansalaisyhteiskunnan tukemana. Maailma näki että sanonta siitä, että maat eivät tule sopiviksi demokratialle, vaan demokratia tekee maista toimivia. Erityisesti nuoret ihmiset toimittivat tämän viestin perille. He ajoivat demokratian ihannetta ja nyt heillä on vastassaan haaste sen käynnistämän muutoksen potentiaalin hyödyntämisestä.

Tänä vuonna on saavutettu myös toinen tärkeä virstanpylväs, Itä-Euroopan suuren muutoksen 20. vuosipäivä. Monet alueen maista ovat edelleen demokratian alkuvaiheessa. He tietävät minkälainen työ on saada rakennuttua oikeusvaltio, millaista on vaalia avoimuutta ja vastuullisuutta ja uudistaa poliittisia ja taloudellisia järjestelmiä. He tietävät miltä odotukset pettävät takaiskut tuntuvat ja millaista intoa kaivataan eteenpäin jatkamiseen. Heidän kokemuksensa tarjoavat arvokasta tietoa.

Yhdistyneet Kansakunnat tukee näitä pyrkimyksiä. YK tekee enemmän kuin mikään muu järjestö demokraattisten instituutioiden ja käytäntöjen vahvistamiseksi ja kehittämiseksi ympäri maailman. YK tukee vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja, rohkaisee kansalaisyhteiskunnan osallistumista ja tukee dialogia, kun vaalien osapuolet ovat pattitilanteessa kiistanalaisen äänestystilanteen kanssa. YK neuvottelee haavoittuvaisissa poliittisissa tilanteissa estääkseen konflikteja ja se myös tukee turvallisuusinstituutioita konfliktien päättymisen jälkeen. YK tarjoaa asiantuntijoita oikeusvaltion vahvistamiseen, kehittämään monipuoluerakenteita ja rakentamaan luotettavaa julkishallintoa, oikeusasiamieslaitoksia, korruption vastaisia virastoja ja tasa-arvoelimiä.

Kaikissa näissä koettelemuksissa YK ei pyri viemään tai tukemaan mitään tiettyä kansallista tai alueellista demokratian mallia. YK toimii siinä ymmärryksessä, että demokraattiset ihanteet ovat juurtuneet kaikkien maailman kolkkien filosofioihin ja perinteisiin ja tehokas demokraattinen hallinto parantaa kaikkien miesten ja naisten elämänlaatua kaikkialla. Demokratia tarjoaa perustan pysyvälle rauhalle, turvallisuudelle ja kehitykselle.

Tänä kansainvälisenä demokratian päivänä, vahvistetaan pyrkimyksiämme tukea kaikkia ihmisiä, etenkin nuoria, tämän vuoden tärkeiden tapahtumien eteenpäin viejiä, tekemään demokratiasta toimivaa todellisuutta. Tämä päivä kuuluu heille. Osoittakaamme kunnioitustamme heidän sitoutumiselleen elinikäiselle matkalle kohti demokratiaa.