Pääsihteerin viesti kansainvälisenä ikäihmisten päivänä

alt

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

alt 

Pääsihteeri


VIESTI KANSAINVÄLISENÄ IKÄIHMISTEN PÄIVÄNÄ

1. lokakuuta 2010

Vietämme tänään kahdettakymmenettä ikäihmisten päivää. Ikääntyneillä on korvaamaton rooli kaikissa yhteiskunnissa – johtajina, hoitajina ja vapaaehtoisina –, silti he joutuvat herkästi syrjinnän, huonon kohtelun, laiminlyöntien ja väkivallan uhreiksi.

Yhdistyneet kansakunnat ovat pitkään taistelleet ikäihmisten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta ja heidän ääntensä kuulumiseksi päätöksenteossa. Tämän vuoden ikäihmisten päivänä juhlimme kovalla työllä ansaittuja saavutuksia, etenkin vuosituhattavoitteisiin liittyen. Monissa maissa ikäihmiset ovat osaltaan auttaneet köyhyyden ja nälän vähentämisessä, edistäneet lääkkeiden ja terveydenhuollon saatavuutta ja parantaneet koulutus- ja työtilannetta.

Kehitys on silti ollut epätasaista, kuten vuosituhattavoitteiden kohdalla kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi maissa, joissa AIDS-epidemia on levinnyt laajimmalle, isovanhemmat ovat päätyneet AIDS-orpojen huoltajiksi. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 20 prosenttia 60-vuotiaista ja sitä vanhemmista naisista toimii lapsenlastensa yksihuoltajina. Nämä huolenpitäjät, jotka päätyvät kantamaan lisää vastuuta usein odottamatta ja tyypillisesti ilman tarvittavia resursseja, kaipaavat kipeästi sosiaalipalveluita kuten eläkkeen, jonka turvin he ja heidän perheensä voisivat elää, joka ei ole pelkkää jatkuvaa selviytymiskamppailua.

Ikäihmisten lukumäärä ja osuus väestöstä kasvaa nopeasti. Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana heidän määränsä on kaksinkertaistunut. Vuoteen 2050 mennessä globaali ikäihmisväestö on kasvanut kahden miljardin suuruuteen, mikä merkitsee huomattavaa siirtymää maailman väestöprofiilissa. Muutos vaikuttaa meihin kaikkiin.

Tänä päivänä kutsun hallituksia tekemään enemmän ikäihmisten tarpeiden täyttämiseksi. Keskeiset avustusmekanismit ovat hyvin tunnettuja: sosiaalipalveluiden saatavuuden turvaaminen, eläkeohjelmien lisääminen ja parantaminen sekä ikä- ja sukupuolisyrjinnän vastaisen lainsäädännön vahvistaminen. Vuosituhattavoitteiden toteutumisen aikarajan häämöttäessä enää viiden vuoden päässä maailman hallitusten on tartuttava toimeen sellaisten taloudellisten, lainopillisten ja sosiaalisten suojamekanismien luomiseksi, jotka nostavat miljoonia ikäihmisiä köyhyydestä ja takaavat heidän oikeutensa arvokkaaseen, tuottoisaan ja terveeseen elämään.