Pääsihteerin viesti kansainvälisenä lukutaidon päivänä

alt

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

alt 

Pääsihteeri


VIESTI KANSAINVÄLISENÄ LUKUTAIDON PÄIVÄNÄ

8. syyskuuta 2010

Tämän vuoden kansainvälinen lukutaidon päivä korostaa lukutaidon merkitystä naisten voimauttamisessa. Lukutaito muuttaa niin naisten itsensä kuin heidän perheidensä, yhteisöjensä kuin yhteiskuntiensakin elämän. Lukutaitoiset naiset lähettävät todennäköisemmin lapsensa, erityisesti tyttärensä kouluun. Saavuttamalla lukutaidon naisista tulee taloudellisesti itsenäisempiä ja he osallistuvat aktiivisemmin maansa sosiaaliseen, poliittiseen ja kulttuuriseen elämään. Kaikki todisteet puhuvat sen puolesta, että investointi naisten lukutaitoon tuottaa merkittäviä voittoja kehityksen saralla.

Dakarissa Maailman koulutusfoorumissa maailman johtajat asettivat tavoitteekseen puolittaa aikuisten lukutaidottomuus vuoteen 2015 mennessä. Foorumin jälkeisten kymmenen vuoden aikana naisten lukutaito onkin saanut merkittävämmän roolin poliittisilla agendoilla. YK:n lukutaidon vuosikymmen, joka käynnistyi vuonna 2003, on antanut lisäpontta lukutaidon vähentämisen eteen tehtävälle työlle. Lukutaidottomien määrä vähenee, mutta silti yhä edelleen yksi kuudesta aikuisesta ei osaa lukea eikä kirjoittaa. Lukutaidottomista aikuisista kaksi kolmesta on naisia.

Maailma tarvitsee rahoitusta ja jatkuvaa asian edistämistä luodakseen laadukkaita lukutaitoa edistäviä ohjelmia, jotka voimauttavat naisia ja takaavat sen, ettei peruskouluikäisistä tytöistä ja pojista kasva uutta nuorten lukutaidottomien sukupolvea. UNESCO on tänään jakanut lukutaitoa edistäville ohjelmille Kap Verdellä, Egyptissä, Saksassa sekä Nepalissa kansainväliset lukutaitopalkinnot kiitoksena erinomaisesta, innovatiivisesta toiminnasta. Jokainen ohjelma on konkreettinen osoitus lukutaidon syvästä myönteisestä vaikutuksesta hyvin erilaisissa olosuhteissa elävien naisten elämiin – aina maaseudulta kaupunkien maahanmuuttajayhteisöihin. Tällaiset ohjelmat ansaitsevat tulla jäljitellyiksi ja laajennetuiksi.

Jokainen lukutaitoinen nainen merkitsee voittoa köyhyydestä. Tänä kansainvälisenä lukutaidon päivänä kannustan hallituksia, lahjoittajia, kansalaisjärjestöjä ja kaikkia kehitysyhteistyökumppaneita työhön lukutaidon varmistamiseksi naisille kaikkialla maailmassa. Lukutaito on kriittinen edellytys kehitykselle ja vauraudelle. Voimauttamalla naisia lukutaidon kautta voimautamme meitä kaikkia.