Pääsihteerin viesti kansainvälisenä lukutaitopäivänä

8. syyskuuta 2009 

Valtaisan rikkaassa maailmassa, maailmassa jossa koulutus ja tieto ovat tarvittavat kulkutiet parempaan elämään, lukutaidottomuuden mittakaava on järisyttävä.

Arviolta 776 miljoonaa aikuista – joista valtaosa on naisia – on vailla kunnollista luku- ja laskutaidon perustaa.

Seitsemänkymmentäviisi miljoonaa lasta ei käy koulua.

Myös he, jotka pääsevät aloittamaan koulunkäynnin, lopettavat hyvin usein.

Näin on, vaikka vakavan tilanteen muuttamiseen ei vaadita paljoa. Kuten tämänvuotisen kansainvälisen lukutaitopäivän luennoitsija tohtori Lalage Bown huomauttaa, ”vähäinenkin lukutaito voi olla merkittävää jokaisen henkilökohtaisen, yhteiskunnallisen ja poliittisen vaikuttamisen kannalta.”

Asiaa silmälläpitäen tänä vuonna tarkkaillaan erityisesti lukutaidon kykyjä vahvistavaa roolia. Lukutaito tarjoaa työkaluja elinkeinojen parantamiseen ja yhteisölliseen päätöksentekoon osallistumiseen, luo uuden kanavan saada tietoa terveyden edistämisestä, ja tarjoaa paljon muutakin. Tärkeimpänä kaikista lukutaito auttaa yksilöitä saavuttamaan heidän oikeutensa sekä ihmisinä että kansalaisina.

Lukutaito ei ole pelkästään lukemista ja kirjoittamista; lukutaitoon liittyvät myös kunnioitus, uudet mahdollisuudet ja kehittyminen. Näin kansainvälisenä lukutaitopäivänä kehotan kaikkia yhteistyökumppaneita vahvistamaan sitoumustaan maailmanlaajuisen lukutaidon edestä tehdyn työn puolesta, ja tukemaan tätä työtä niillä resursseilla, joita tarvitaan aidon edistyksen saavuttamiseksi.

 

  Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon.