Pääsihteerin viesti kansainvälisenä luonnon monimuotoisuuden päivänä

alt

PÄÄSIHTEERI

alt 

VIESTI KANSAINVÄLISENÄ LUONNON MONIMUOTOISUUDEN PÄIVÄNÄ

22. toukokuuta 2011

Tänä vuonna kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä osuu kansainväliselle metsien vuodelle 2011. YK:n yleiskokous julisti vuoden 2011 kansainväliseksi metsien vuodeksi, opettaakseen maailmanlaajuista yhteisöä metsien merkityksestä ja sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristöön liittyvistä seurauksista, joita metsien menettämisestä seuraa.

Metsien hyödyt ovat kauaskantoisia. Metsät ottavat talteen ja säilyttävät vettä, ne tasapainottavat maaperää, pitävät huolta luonnon monimuotoisuudesta ja ne antavat merkittävän panoksen ilmaston ja kasvihuonekaasujen säätelyyn, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta. Metsät tuottavat voittoja kansainvälisille yrityksille ja tarjoavat elintärkeitä tuloja ja resursseja sadoille miljoonille köyhille. Vaikka ymmärrämme koko ajan enemmän, kuinka tärkeitä metsät ovat meille, niin silti metsiä katoaa hälyttävää tahtia. Tämän vuoden kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä on omistettu tarpeelle ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin.

Viime vuonna hallitukset sopivat uudesta strategisesta suunnitelmasta luonnon monimuotoisuudelle Aichissa, Japanissa, Nagoyan luonnon monimuotoisuuden kokouksessa. Aichin tavoitteissa peräänkuulutetaan kaikkien luonnontyyppien häviämisen ja hajottamisen merkittävää vähentämistä, metsät mukaan lukien, vuoteen 2020 mennessä. Yksi tärkeistä Japanissa kehitellyistä välineistä on Nagoyan protokolla, joka koskee geenivarantojen saatavuutta ja niiden käyttämisestä seuraavien hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista jakamista. Metsistä löytyy valtava luonnon monimuotoisuus. Tämän protokollan ratifiointi ja täytäntöönpano voi tukea metsien suojelua ja luonnon monimuotoisuuden kestävää hyödyntämistä. Tämä vuorostaan voi edistää köyhyyden lieventämistä ja kestävää kansallista kehitystä.

Kuten käynnissä olevat ilmastonmuutokseen liittyvät neuvottelut osoittavat, tietoisuus metsien tilan heikkenemisestä ja metsäkadon estäminen, voivat olla merkittävässä roolissa kun vastaamme ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden häviämisen ja maaperän huonontumisen muodostamaan uhkaan. Annan kiitokseni sille, että on uudelleen alettu painottaa metsien tärkeyttä kestävälle kehitykselle.

Lähes kaksi vuosikymmentä sitten, Earth Summitin tuloksena, maailman johtavat sopivat Rion metsäperiaatteista. Kokouksessa syntyi myös biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus. Ensi vuonna hallitukset aloittavat toimintansa uudelleen Riossa, kun siellä järjestetään YK:n kestävän kehityksen konferenssi (Rio+20). Samalla kun odotamme tätä tärkeää konferenssia, kannustan kaikkia yhteiskunnan sektoreita, sitoutumaan uudelleen kaikentyyppisten metsien hoitoon, suojeluun ja kestävään kehitykseen, yhteisen tulevaisuutemme vuoksi.